Event

(ENG) It’s could be both easy and difficult to arrange an event. But one thing is certain: it will happen just by itself.

During my years at IDG, I have organized countless events: from the very small, intimate meetings for customers, all the way up to large scale events with thousands of visitors, expo floors and a high profile agenda.

To be able to do a good job when knowledge, personalities on stage, a deserving audience and the venues different possibilities meet: you need to be prepared, to be skilled and to be very present. I have done this in so many and varied situations, that I know this is one of my main strengths as a journalist and editor.

 

**************

(SWE) Att arrangera ett event är både lätt och svårt. Men det gör sig inte själv.

Jag har under mina år på IDG arrangerat fler event än de flesta – allt från riktigt stora event för tusentals besökare, ner till de väldigt intima mötesplatserna och rundabordssamtalen.

Att jobba i mötet mellan talare, paneldeltagare, publik och mötesplatsen själv kräver närvaro, koncentration och att man är påläst. När leveransen sker live, även om det är planerat, förberett och övat in i minsta detalj, måste man vara beredd på att fånga känslan i rummet, snappa upp en kommentar eller våga ställa frågan som hänger i luften. Den förmångan har jag arbetat upp under mina många timmar på scenen och under mina uppdrag som moderator eller föreläsare.

Webbdagarna

Internetworlds event, Webbdagarna, är ett av landets största och viktigaste event för kommunikatörer, affärsutvecklare och marknadsförare. Med starten i Stockholm arrangeras nu Webbdagarna på fem orter i Sverige: Stockholm, Göteborg, Malmö, Luleå och Växjö.

Webbdagarna har över 1200 besökare i Stockholm, mer än 600 besökare i Göteborg och med hundratals besökare på övriga orter.

Under hela min tid som chefredaktör har jag varit moderator för Webbdagarna och innehållsmässigt ansvarig. Jag har också varit mycket delaktig i affärsutveckling, försäljning och marknadsföring av dessa event.

Här inleder jag Webbdagarna i Göteborg 2012.

Reality Check

IDG har under några år tillsammans med Dataföreningen Kompetens arrangerat event med fokus på aktuella frågeställningar inom ny teknik. Teman för dessa event har bland annat varit “social shopping”, mobil-app-utveckling, mobila betalningslösningar och HTML 5.

Jag har varit moderator för samtliga event och i många fall också skapat innehållet på eventen.

Rundabordssamtal

Men det är inte bara de stora, maffiga eventen som lockar. Ibland kan samtalet bli minst lika givande i de mindre sammanhangen. Då kan en samtalsledare, som är van vid att lyssna och kasta in lämpliga frågor och passande följdfrågor vara det som skiljer ett platt och oengagerat samtal från en spännande och givande diskussion.

Jag har i många olika sammanhang lett samtal i mindre och slutna sammanhang, där det gäller att både lyssna av nivån på samtalet, att kunna lagom mycket om ämnet och ändå våga fråga.

Jag har hjälpt företag som IBM, Symantec, SAP med flera med rundabordssamtal.

Moderator eller konferencier

Att ha en extern moderator med vana vid att ta en scen och en publik är ofta avgörande både för talare och publik. Det gör det lättare att slappna av och att leverera bra om man har en moderator som står för trygghet, som kan stötta där det behövs och som kan underhålla publiken när det kan behövas.

Här är ett exempel på när jag inleder Star Republics event i Göteborg.

Här leder jag en panel om digital marknadsföring på Internet Expo i Malmö.

Talare

Som journalist är man oftast van vid att fråga, men inte sällan förväntar sig också våra läsare eller besökare att vi ska formulera våra tankar och ge vår bild av vart världen är på väg.

Jag har i många olika sammanhang talat om vitt skilda ämnen, både kring teknik, affärer och samhällsutveckling. Jag pratar gärna om webbens utveckling, om tekniktrender eller om hur samhället påverkas av teknikutvecklingen. Bland annat.

Computer Swedens event

Idag ägnar jag väldigt mycket tid åt event, men min resa som eventarrangör började redan under mina år på Computer Sweden, där vi arrangerade både frukostseminarier (under varumärket Hotspot) och heldagsevent om olika ämnen. Det rörde sig då både om djupt tekniska ämnen som datalagring, men också som politik- och samhällsinriktade ämnen om bland annat regeringens it-strategi.

Almedalen

Mitt intresse för politik, samhälle och teknik har fört mig till Almedalen under många år. Jag är en ofta anlitad moderator för både teknikbolag och från olika intresseorganisationer som behöver en samtalsledare som kan se till att sätta en bra samtalston i ämnen där många olika intressen möts.

Under Almedalen har jag haft uppdrag åt bland andra IBM, Microsoft, Telia, IT- och Telekomföretagen, Ernst & Young med flera.

Här leder jag IT- & Telekomföretagens seminarium i Almedalen 2012

Här är Näringsdepartementets och Almegas seminarium i Almedalen med Anna-Karin Hatt 2012, som jag leder.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *