månadsarkiv: augusti 2015

En modern agenda

Jag är som många andra frustrerad över nedrivna affischer, över anklagelser om att ledarsidorna går Sverigedemokrateras ärenden och mycket annat.

Och just ramlar alla känslor över en, när man läser om alla människoöden, alla som flyr för sina liv och hur de möts av fördomar, ibland hat, murar och batonger.

Men mest frustrerad är jag över att vi inte pratar om framtiden, om hur det nya samhället ska se ut. Ett samhälle som präglas av öppenhet och framtidstro, ett hållbart samhälle där alla ges möjlighet att uppfylla några av sina drömmar. Fokus får inte ligga på  att hindra diskussion, att tysta. Där alla är välkomna, där man inte hindras av varken landsgränser eller kulturer.

Här kommer mitt första av sex olika bidrag till diskussionen om framtidens samhälle. Paketeringen är min egen och jag är säker på att den kan förbättras i ungefär alla tänkbara avseenden. Jag tänkte köra en text om dagen. Vi får se hur det går.

Jag tror dock inte att de gamla lösningarna som politiker serverat oss under många år svarar på framtidens problem och utmaningar. De partiprogram jag har läst har en berättelse som inte riktigt stämmer med det samhälle jag upplever och som våra barn växer upp i.

Det nya samhället har med utbildning och mobiltelefoner stärkt rösten och kapaciteten hos oss som individer. Via sociala medier och internet har våra nätverk fått en enorm styrka. Många ser sig allt mindre som “svenskar”, utan som världsmedborgare. Fler och fler reser, studerar och jobbar utomlands, där nästa projekt lika gärna kan ligga i Buenos Aires eller i Barcelona som i Borås.

Alla har inte fått samma kraft och kapacitet, men tröskeln för både modern kommunikation och tillgång till kunskap är lägre än någonsin. Vi bör på allvar diskutera hur den kan nå ännu fler.

Politiken och samhällsdebatten behöver börja om i en ny syn på samhället, tror jag.

En ny analys skulle kunna utgå från fem fundamentala grunder:

  • Nätverkens betydelse – för oss som människor och för företagen
  • Entreprenörskapets betydelse – viljan att göra, vara delaktig
  • Det globala samhället – där landsgränserna tappar i betydelse
  • School of life – det nya kunskapssamhället
  • Urbaniseringen – relationen mellan stad och land förändras

En sista aspekt är det hållbara samhället, där respekten för naturresurser är en nödvändighet för de övriga fem.

Givetvis finns det fler dimensioner och perspektiv som kan och bör betonas. Men just dessa fem bedömer jag som extra eftersatta och angelägna att diskutera och utveckla, och som behöver fler förespråkare i debatten.

I morgon ska jag skriva något om min syn på nätverken. Det är där allt börjar.

Konservativ? Jag?

Sedan jag för första gången skaffade ett Facebook-konto – det är nu ganska länge sedan – har jag angivit min politiska tillhörighet som “Conservative”. Få kanske lagt någon vikt vid det: de flesta ser mig ändå kanske som teknikintresserad, till och med teknikpositiv, tidigare som journalist och redaktör, som moderator, en vän av entreprenörskap och företagande, kanske en Allians-vän, troligen kristdemokrat. Kanske annat också.

Jag har ändå länge tilltalats av det som några definierar som konservatism:

  • Respekten för att förändring av ett samhälle tar tid
  • Respekten för historien och vad vi kan lära av den
  • Synen på människan som unik och komplex, där ingen människa kan placeras i en färdig mall

Detta är saker jag fortsatt tror på. Men i begreppet “konservatism” finns det fler tolkningar, som bekant.

Inte minst finns det tolkningar av begreppet “konservatism” som mer handlar om en reaktionär syn på samhället, önskan om hindra utveckling och gärna bevaka gamla positioner och makt. Få partiföreträdare skulle väl erkänna det, men att det finns “konservativa” inom både socialdemokratin, vänsterpartiet och inom alla borgerliga partier – och i synnerhet inom Sverigedemokraterna. Det finns många som inte gillar utveckling, som drömmer sig tillbaka. I alla partier.

Jag har ingen lust att bli förknippad med den sortens konservatism.

I morgon fyller jag 50. Då är det dags att öka tempot. Jag vill inte blicka tillbaka, jag vill blicka framåt. Jag vill inte hindra utveckling, jag tycker vi behöver skynda på den. Jag vill inte bidra till fler hierarkier, jag vill låta fler få vara med och bestämma.

Detta måste ske med respekt för varje individ, med respekt för att förändring tar tid och att historien har mycket att lära oss.

Och även om mycket av innehållet i min egen tolkning av konservatism fortsatt är tilltalande så är jag övertygad om att betoningen numera måste ligga på något annat. Det viktigaste är inte “respekt för historien” (även om det må vara sant): det är att orka ifrågasätta och tänka nytt. Det viktigaste är inte att förändring tar tid (även om det är sant): det är att få fler att vilja ändra och utveckla snabbare än tidigare. Det är viktigt att lära av historien, men inte att tro att allt går i cirklar.

Nu tar jag bort “Conservative” från min profil. Jag är osäker på vad det borde stå istället. Jag ska se om jag på andra sidan födelsedagen kommer på något begåvat.