Konservativ? Jag?

Sedan jag för första gången skaffade ett Facebook-konto – det är nu ganska länge sedan – har jag angivit min politiska tillhörighet som “Conservative”. Få kanske lagt någon vikt vid det: de flesta ser mig ändå kanske som teknikintresserad, till och med teknikpositiv, tidigare som journalist och redaktör, som moderator, en vän av entreprenörskap och företagande, kanske en Allians-vän, troligen kristdemokrat. Kanske annat också.

Jag har ändå länge tilltalats av det som några definierar som konservatism:

  • Respekten för att förändring av ett samhälle tar tid
  • Respekten för historien och vad vi kan lära av den
  • Synen på människan som unik och komplex, där ingen människa kan placeras i en färdig mall

Detta är saker jag fortsatt tror på. Men i begreppet “konservatism” finns det fler tolkningar, som bekant.

Inte minst finns det tolkningar av begreppet “konservatism” som mer handlar om en reaktionär syn på samhället, önskan om hindra utveckling och gärna bevaka gamla positioner och makt. Få partiföreträdare skulle väl erkänna det, men att det finns “konservativa” inom både socialdemokratin, vänsterpartiet och inom alla borgerliga partier – och i synnerhet inom Sverigedemokraterna. Det finns många som inte gillar utveckling, som drömmer sig tillbaka. I alla partier.

Jag har ingen lust att bli förknippad med den sortens konservatism.

I morgon fyller jag 50. Då är det dags att öka tempot. Jag vill inte blicka tillbaka, jag vill blicka framåt. Jag vill inte hindra utveckling, jag tycker vi behöver skynda på den. Jag vill inte bidra till fler hierarkier, jag vill låta fler få vara med och bestämma.

Detta måste ske med respekt för varje individ, med respekt för att förändring tar tid och att historien har mycket att lära oss.

Och även om mycket av innehållet i min egen tolkning av konservatism fortsatt är tilltalande så är jag övertygad om att betoningen numera måste ligga på något annat. Det viktigaste är inte “respekt för historien” (även om det må vara sant): det är att orka ifrågasätta och tänka nytt. Det viktigaste är inte att förändring tar tid (även om det är sant): det är att få fler att vilja ändra och utveckla snabbare än tidigare. Det är viktigt att lära av historien, men inte att tro att allt går i cirklar.

Nu tar jag bort “Conservative” från min profil. Jag är osäker på vad det borde stå istället. Jag ska se om jag på andra sidan födelsedagen kommer på något begåvat.