En modern agenda

Jag är som många andra frustrerad över nedrivna affischer, över anklagelser om att ledarsidorna går Sverigedemokrateras ärenden och mycket annat.

Och just ramlar alla känslor över en, när man läser om alla människoöden, alla som flyr för sina liv och hur de möts av fördomar, ibland hat, murar och batonger.

Men mest frustrerad är jag över att vi inte pratar om framtiden, om hur det nya samhället ska se ut. Ett samhälle som präglas av öppenhet och framtidstro, ett hållbart samhälle där alla ges möjlighet att uppfylla några av sina drömmar. Fokus får inte ligga på  att hindra diskussion, att tysta. Där alla är välkomna, där man inte hindras av varken landsgränser eller kulturer.

Här kommer mitt första av sex olika bidrag till diskussionen om framtidens samhälle. Paketeringen är min egen och jag är säker på att den kan förbättras i ungefär alla tänkbara avseenden. Jag tänkte köra en text om dagen. Vi får se hur det går.

Jag tror dock inte att de gamla lösningarna som politiker serverat oss under många år svarar på framtidens problem och utmaningar. De partiprogram jag har läst har en berättelse som inte riktigt stämmer med det samhälle jag upplever och som våra barn växer upp i.

Det nya samhället har med utbildning och mobiltelefoner stärkt rösten och kapaciteten hos oss som individer. Via sociala medier och internet har våra nätverk fått en enorm styrka. Många ser sig allt mindre som “svenskar”, utan som världsmedborgare. Fler och fler reser, studerar och jobbar utomlands, där nästa projekt lika gärna kan ligga i Buenos Aires eller i Barcelona som i Borås.

Alla har inte fått samma kraft och kapacitet, men tröskeln för både modern kommunikation och tillgång till kunskap är lägre än någonsin. Vi bör på allvar diskutera hur den kan nå ännu fler.

Politiken och samhällsdebatten behöver börja om i en ny syn på samhället, tror jag.

En ny analys skulle kunna utgå från fem fundamentala grunder:

  • Nätverkens betydelse – för oss som människor och för företagen
  • Entreprenörskapets betydelse – viljan att göra, vara delaktig
  • Det globala samhället – där landsgränserna tappar i betydelse
  • School of life – det nya kunskapssamhället
  • Urbaniseringen – relationen mellan stad och land förändras

En sista aspekt är det hållbara samhället, där respekten för naturresurser är en nödvändighet för de övriga fem.

Givetvis finns det fler dimensioner och perspektiv som kan och bör betonas. Men just dessa fem bedömer jag som extra eftersatta och angelägna att diskutera och utveckla, och som behöver fler förespråkare i debatten.

I morgon ska jag skriva något om min syn på nätverken. Det är där allt börjar.