månadsarkiv: februari 2015

Med kommunikation som verktyg för verksamheten

Jag löser gärna korsord, men det skär till i mig när jag ser ledtråden “REKLAM”, och där svaret helt uppenbart ska bli “PR”.

Jag vet inte varför korsordsmakarna kopplat ihop reklam med pr, men fel är det i alla fall. Jag tror tyvärr att det är en konsekvens av att många inte förstår vad PR  är i grunden och ännu mindre hur modern kommunikation fungerar. PR är ju den av många komponenter för att få ut ett budskap, med rätt innehåll, till rätt personer på rätt tid.

Extra synd är det såklart att denna missuppfattning ligger i vägen för ett arbete, där kommunikationsavdelningen kan utgöra en helt central del i hur vi skapar och bygger våra produkter.

Jag jobbar ju numera i samhällsbyggnadssektorn, med byggprojekt och infrastruktur av olika slag. I det sammanhanget hamnade jag för en tid sedan i ett möte, där köpare och byggare pratade om arbetsmiljösäkerhet och hur den kan bli bättre.

Då dök frågan om “kommunikation” upp: annonser i tidningen, kommunikation på plats och en hel del annat. Men i huvudsak det gamla vanliga: envägskommunikation och i traditionella kanaler. Dessutom ofta korrekt, men också bottenlöst tråkigt.

Rätt använt skulle kommunikationen – i alla fall i en modern tappning – kunna vara ett viktigt verktyg för att lyckas bättre med både byggprojektet och för att stärka säkerhetsarbetet.

Om vi bara såg till att engagera vår målgrupp i förändringen, lyssnade på deras tankar och idéer, initierade projekt tillsammans med målgruppen och i allmänhet bara såg till att berätta den större berättelsen om detta projekt, är jag övertygad om att målgruppen (som tidigare uppfattade som lite av ett stör-moment) istället kan bli ett verktyg för att underlätta arbetet och även höja säkerhetsarbetet.

Här finns det oändligt mycket att göra. Men jag blev i ett slag övertygad om att de traditionella verksamheterna, såsom byggvärlden, har en lång resa kvar innan de ser vilka möjligheter som den moderna kommunikationen har.