månadsarkiv: oktober 2016

Airbnb vs hotellet: en modern diskussion

Jag har förmånen att träffa branschkollegor från hela världen, som både företräder ingenjörer och arkitekter.

Olikheterna mellan olika länder är många och stora. Och synen på uppdraget som arkitekt eller ingenjör skiljer sig åt en hel del.

Men alla pratar givetvis om digitaliseringen. Alla verkar rörande överens om att digitaliseringen kommer att ändra det mesta: både hur vi jobbar och vad vi skapar. Och att vi bara är i början av förändringarna.

En sådan diskussion blev extra intressant. På Island har alltid turismen varit en viktig inkomstkälla, som dessutom ökat i betydelse. Därför har hotellbyggen varit en viktig inkomstkälla för landets arkitekter.

Det var mot den bakgrunden som bilden på antalet platser där Airbnb erbjuder rum eller hus för uthyrning blev intressant. Antalet listningar i Reykjavik på Airbnbs sajt har exploderat de senaste åren.

För många av oss betyder det att delningsekonomin växer, att vi kan utnyttja våra hus och tillgångar än mer effektivt.

För andra betyder det – kanske – att hotellbyggena minskar och att en etablerat och pålitlig affär och inkomstkälla tappade i betydelse.

För mig blev detta ett väldigt konkret exempel på hur digitaliseringen ändrar inte bara hur vi jobbar, hur vi samverkar och hur våra interna affärsmodeller ser ut.

Det blev även ett exempel på hur digitaliseringen faktiskt i grunden ändrar vad vi gör, hur staden ser ut, vilken typ av uppdrag branschen tar och kommer att erbjudas.

För min egen del är denna utveckling både positiv och troligen oundviklig. Och jag är samtidigt övertygad om att den innehåller mängder av möjligheter, med nya spännande uppdrag, kluriga problem som väntar på smarta svar och nya samhällen där det digitala måste samspela med det fysiska.

Jag ser fram emot att det blir mer ombyggnader hemma hos familjer i Reykjavik, parallellt med de hotell som givetvis också kommer att ha en framtida marknad. Även om den troligen ser annorlunda ut än innan.