Nätverk – i stället för hierarkier

Frigyes Karinthy lanserade för ganska länge sedan teorin om “Six Degrees of Separation”. Tanken på att varje människa bara är sex handslag bort från vem som helst i världen. Tanken på att vi via våra nätverk kan nå extremt långt är både spännande och extremt aktuell.

Med sociala medier har våra nätverk blivit större och inte minst mer aktiva. Vi kan förvalta nätverk med människor vi lärde känna på grundskolan, på våra första jobb, avlägsna släktingar världen över och många andra.

De sociala medierna är bara en naturlig förlängning på internet. Med internets hjälp knyts inte bara du och jag ihop. Även företag kommunicerar, tjänster kommunicerar, myndigheter kommunicerar och gräsklipparen liksom kylskåpet kommunicerar.

Det vackra är att dessa nätverk som stöds av tekniken stämmer så väl in på oss människor och våra beteenden. Liksom det stämmer in på mänsklig aktivitet och entreprenörskap. Nätverken är inte bara ett sätt att hålla kontakt, de förser oss med kunskap och hjälper oss att klara våra uppgifter bättre. Tillsammans blir vi starkare.

Dessutom är nätverket exponentiellt: lägg till ytterligare en person, en organisation eller en sak till ett nätverk och styrkan blir inte bara lite större, det blir mycket, mycket större.

När samhället ska beskrivas blir det ofta en diskussion om individ eller kollektiv. Den ensamma individen eller den stora gruppen ställd mot varandra. För min del är båda både tråkiga och omoderna extremer på en ointressant skala.

Istället behöver vi utforska hur vi samverkar i nätverk, där de små nätverken (familjen, det lilla arbetslaget, grannarna i trappuppgången, fotbollslaget, blåsorkestern) ofta är de viktigaste, där vår förmåga att bygga och underhålla nätverk kommer att vara viktigare än vår förmåga att klättra i hierarkier.

Ett väl fungerande nätverk bygger på bredd, variation och mångfald. Visst går det att bara lyssna på dem som tycker samma, som upprepar gamla sanningar. Men ett sådant nätverk kommer inte att ha den dynamik och utvecklingsförmåga som krävs, och kommer för de flesta av oss vara ointressanta.

Även i affärslivet är nätverket ofta en fantastisk plattform: fenomen som Facebook, Wikipedia och Tripadvisor är uppenbara exempel på tjänster där nätverket är avgörande. Lika självklart är de möjligheter som uppstår när bonden i Tanzania eller Vietnam med hjälp av en mobiltelefon, kan se och jämföra marknadspriserna för sina produkter och därmed stärka sin egen förhandlingsposition.

I dagens moderna näringsliv pratas det dessutom ofta om globala värdekedjor, där storföretagen köper tjänster av varandra och av otaliga små leverantörer. Ett framgångsrikt företag lyckas förklara sin roll och leverera en tjänst som passar in i ett nätverk.

Nätverkets betydelse går helt enkelt inte att underskatta om man ska förstå det nya samhället. Eller om vi ska förstå den moderna människan.