Entreprenörskapet – vår vilja att skapa

Det är en fundamental mänsklig drivkraft att vilja skapa, bygga och utveckla. Det är förvisso också naturligt att behöva vila och återhämta sig, men mycket få skulle vara nöjda med att ligga på en strand med en paraplydrink som enda sysselsättning att se fram emot.

Denna mänskliga drivkraft är givetvis bra för samhället. Med några undantag villl människan göra gott, bidra till en positiv utveckling. Genom att uppmuntra entreprenörskap, arbete och företagande kommer även samhället att bli bättre.

Ibland får begreppet entreprenörskap en tolkning som leder fel. Det knyts ibland till en grabbig, ytlig kultur där fokus bara ligger på pengar och framgång. Allt för sällan kopplas entreprenörskapet till det altruistiska arbete som sker i exempelvis frivilligorganisationer, för konstnärligt skapande och för personlig utveckling. Det är synd.

Entreprenörskap har ett egenvärde, alldeles oavsett om det genererar arbetstillfällen eller inte. Att företagande också skapar personlig handlingsfrihet och i många fall kan ge ekonomisk avkastning är långt ifrån de enda goda skälen till ett gott entreprenörsklimat. 

Därför är det inte kört för begreppet entreprenörskap. Dels är det laddat med en massa goda saker, såsom skapande och utveckling. Dels kan vi komplettera bilden, så att vi även väver in allt det som människor gör för sin egen skull, oavsett vad deras drivkrafter är.

Men viljan att utveckla något leder ofta till företag eller föreningar tillsammans med andra. Frågan är hur än fler kan uppmuntras att dra igång ett projekt. Och vad kan göras för att identifiera och ta bort de hinder som finns för ett ökat entreprenörskap?

Att kunna dra nytta av våra nätverk för att göra saker tillsammans med andra förstärker både betydelsen av nätverken och hur vi stimulerar dem och betydelsen av att underlätta gemensamma projekt, kanske företag, där vi jobbar tillsammans.

Entreprenörskap är tveklöst bra för samhället. Men att få skapa och vara delaktig i samhällsbygget är bra även för oss som individer.

I morgon tar jag upp några tankar om det gränslösa samhället.