Etikettarkiv: stadsplanering

#26 Staden som spel

Jag är inte en fanatisk spelare av datorspel, men nog har jag lagt en inte oansenligt antal timmar på både Doom, World of Warcraft och – i mer modern tid – Wordfeud.

Men några av de spel jag verkligen fascinerats av rejält har hakat i staden och dess logik: Sim City, Transport Tycoon och Civilization. Tre spel som på olika sätt ger en fördjupad bild av hur vårt samhälle fungerar och som, vågar jag påstå, verkligen är utbildande samtidigt som de är underhållande. Och dessvärre extremt tidskrävande.

Sim City är nog välkänt för de flesta: du börjar med en påse pengar och för den ska det byggas vägar, infrastruktur, polishus utöver en markplanering, som förvisso känns väldigt amerikansk. Ju bättre man klarar balansen mellan skatter, trygghet, avgaser och risken för bränder, ju mer växer staden. Misslyckas man tar spelet snart slut. Sim City har utvecklats i omgångar, och jag har inte spelat alla versioner. Men kärnan i att kunna vara en borgmästare, med möjlighet att styra och ställa över både geografi och ekonomi, var tilltalande nog för att göra spelet till en succé.

simcity

Jag har ofta tänkt på hur utbildande spelet Sim City är för alla som vill förstå dynamiken och komplexiteten i att styra en stad. Planarbetet känns förvisso väldigt amerikanskt: stora områden för boende, stora områden för industri och produktion och stora områden för handel. Integrationen mellan dessa världar går inte att få till (inte i de versioner av spelet som jag spelat i alla fall).

Men trots den amerikanska touchen, så ger Sim City en bra kombination av spel och utbildning i samhällsplanering.

transporttycoon

Transport Tycoon är ett annat favoritspel, som nog har ännu fler år på nacken. Jag har inte letat i spelbutikerna, men jag skulle tro att det numera hör till “vintage”-avdelningen. Uppgiften var att bygga rutter mellan tillverkningsområden, fabriker eller städer för människor och gods. Ju effektivare transportsystem, desto framgångsrikare blir du i spelet. Jag ägnade timmar åt det här spelet, ofta på nätterna, och även här fanns det tydliga utbildande faktorer. För att lyckas måste systemen hänga ihop, kombineras på smarta sätt och dina ekonomiska resurser måste planeras effektivt.

civilization

Det spel jag ägnat mest tid åt, alla kategorier, är Civilization. Om Sim City hade fokuset på staden, Transport Tycoon på transportsystemet så har Civilization ett verkligt långt och nästan globalt perspektiv. Du börjar med en liten stam som genom långsam utveckling och ett utforskande av omvärlden bygger upp en egen civilisation. Ganska snart lär du möta andra civilisationer, och genom strategi, taktik och list kan motståndarna besegras.

Svenska Akademins förre ständige ordförande, Peter Englund, brukade ofta lyfta fram Civilization som ett spel som verkligen är lärorikt och utbildande. Jag vill gärna understryka det, och därtill lägga till både Sim City och Transport Tycoon.

Så avsätt några lediga nätter de kommande veckorna. Ge dig i kast med spelen som tar dig in i samhällsplaneringens och urbaniseringens centrum. Och kom ut på andra sidan som en bättre yrkesman. Svårare än så är det nog inte.

#6 Data visar vägen

Jag blev glad när jag läste Svenska Dagbladet igår. I ett samarbete mellan Trafikkontoret på Stockholms Stad och Trafikverket hoppas dessa aktörer att kunna analysera trafikläget i realtid, för att planera om trafiken så att köerna blir mindre. Det kan handla om olyckor, tillfälliga avstängningar eller andra oväntade händelser, som bryter mönstret.

Själva modellen beskrivs inte i detalj, men jag tror att de är inne på rätt spår. Jag tror inte att det är tänkbart att hitta en lösning som ska bli den bästa lösningen oavsett situation. Och det är heller inte önskvärt att dimensionera våra vägar för de mest krävande situationerna.

Istället tror jag att lösningen handlar om att bättre förstå och kunna hantera saker som dyker upp, både väntat och oväntat. Att planera för det oväntade är svårare, men med modern teknik och nya perspektiv på själva planeringen tror jag att det går att göra mycket mer. Det är just det som Stockholms projekt tar utgångspunkt i. Det gillar jag.

Vad som inte framgår i texten – och som känns som en pusselbit som borde kunna tillföras resonemanget – är ju möjligheten att dela på planeringsansvaret mellan trafikplanerarna och trafikanterna själva. Vi vet ju att moderna tjänster som Googles Waze redan hjälper oss som bilister att hitta rätt väg och planera om om det dyker upp hinder på vägen. För min del bedömer jag att den centrala planeringen måste kompletteras med ett helt decentraliserat beslutsfattande.

Vilka konsekvenser det får – det blir om möjligt ännu svårare att förutse konsekvenserna ur ett systemperspektiv när tusentals datorer försöker hitta smartare lösningar än alla andra – det vet jag inte. Men i vårt komplexa samhälle måste alla ha makten över sin egen planering.

Samspelet mellan den övergripande samhällsplaneringen måste på många sätt gå hand i hand med den väldigt individuella samhällsplaneringen som du och jag gör varje dag, varje minut.

Till exempel i bilen på vägen till jobbet.