Miljöfrågan: en ram att hålla sig inom

2015 står vi vid ett vägskäl: antingen gör vi något åt miljöproblemen. Eller så bränner vi en av de kanske sista chanserna vi har. Jag tror inte på utopier – utgångspunkten är att vi är i rörelse och att det är riktning snarare än mål som betyder något. Men miljöfrågan är en tydlig ram, där som vi måste hålla oss inom. Hoten mot vår planet är på riktiga och kräver konkreta åtgärder.

Tursamt nog menar ju forskarna att det finns förutsättningar för att lyckas med den omsvängning som krävs av oss. Teknik finns för att producera annorlunda, konsumera annorlunda och ta hand om avfall annorlunda. Och medvetenheten om våra utmaningar växer, även bland de som tidigare varit ointresserade eller direkt emot en omställning mot en mer klimatvänlig politik, en nog så viktig förutsättning för att få till en förändring.

Jag är övertygad om att svaret i miljö- och hållbarhetsfrågan i många fall kan hämtas både i nätverket, i ett globalt perspektiv, i entreprenörskapet och i stadens förmåga att organisera samhällen effektivt.

Jag tror att vi genom nya, moderna sätt att se på ägandet går från ett konsumtionssamhälle och produktsamhälle till ett tjänstesamhälle. Det är en utveckling som på många sätt kan bidra till både utveckling och till en bättre miljö. Hyr din bil eller dela den med grannarna istället för att äga en egen. Dela på stegen eller vinkelslipen istället för att alla ska ha en egen i garaget. Hyr ut delar av din bostad eller dela på kontoret olika tider på dygn och vecka, så slipper det stå oanvänt när du själv inte är på plats.

Lägg därtill stadens förmåga effektivitet, nya tekniska lösningar för energiutvinning och energilagring, ökat fokus på kollektivtrafik och mycket annat.

Modernt och hållbart går ofta hand i hand.

Det finns stor anledning att vara bekymrad över miljöhoten. Och det behöver göras mer och av fler. Men trots de stora utmaningarna som står framför oss är jag hoppfull. Det samhälle som växer fram tror jag har alla möjligheter att också vara ett samhälle i harmoni med den miljö som vi alla är så beroende av.