När visionerna krockar: Tesla eller t-bana?

Vårt beroende av bensinslukande bilar är numera ett välkänt problem för de allra flesta. Växthusgaserna oroar och oljans ändlighet är ett problem, även om det senare verkar allt mindre vara det som sätter press på politiker och marknad.

Vi är därför många som glatt oss åt de framgångar som Elon Musk haft med sina Tesla-bilar, som på många sätt revolutionerat bilmarknaden. Tesla är ett löfte om både mycket god prestanda, en design och funktionalitet som inte står någon annan efter och som dessutom erbjuder en väg ut ur oljeberoendet (i alla fall om batterierna fylls med energi från förnyelsebara källor).

Elon Musk har sin bakgrund i IT-branschen och har tagit med sig sin arbetsmetod och sitt innovativa förhållningssätt till en i många avseenden extremt traditionell bransch. Det finns mycket att älska i detta.

Men å andra sidan. Jag har under ett och ett halvt år satt mig mitt i samhällsbyggnadssektorn, med fokus på det fysiska byggandet av städer, bostäder och infrastruktur i olika former. Jag har lärt mig massor om staden och dess logik, både på jobbet men även genom att läsa på.

Jag har kommit till insikt – och kanske även en personlig övertygelse – om att bilen i sig är ett problem i staden. Visst är det bra om bilen inte drivs på bensin, men bilen är i många avseenden extremt utrymmeskrävande och bidrar till att staden får mindre plats människor och därmed mänsklig aktivitet. För stadens del hade det bästa varit om bilen ersattes med kollektivtrafik, cyklar eller gående.

Och minns då att staden på många sätt är att föredra framför glesbefolkade områden, med sin effektivitet. Plus att staden ju lockar till sig allt fler som verkligen söker sig till dess möjligheter och utbud.

Är det då fel att Elon Musk har skapat världens häftigaste elbil?

Nej, såklart inte. Och bilen kommer alltid att behövas, kanske även i staden (även om det nog bör vara i begränsad omfattning).

Men jag har slagits av den konflikt som uppstod mellan min “gamla” värld av IT och startup-mentalitet å ena sidan och min “nya” värld med kunnande om städer, livsmiljöer och hållbarhet.

I många avseenden bör IT-branschens kunnande, attityd och visioner få större utrymme i samhällsbyggnadssektorn. Men det kommer också att finnas många tillfällen då samhällsbyggnadssektorns kunskap om städer, kulturer och hållbarhet måste tas tillvara.

Mötet mellan dessa två världar kommer att bli spännande att följa. Jag hoppas innerligen att båda sidor har en vilja att lära och förstå.

En tanke kring ”När visionerna krockar: Tesla eller t-bana?

 1. Delar din uppfattning om hur mycket Elon Musk har pushat på utvecklingen i en bättre riktning. Inte bara med Tesla, utan även med Solar City och ambitionen att Telsas Supercharge stationer ska vara från hållbar energi.

  Angående framtidens bilbehov så har jag under en tid funderat över om det inte behöver tänkas om mer radikalt än dom “prognoser” det fortfarande utgås ifrån. Framförallt då att många av dom dominerande scenarierna förutsätter att bilismen inte kommer minska. Alltså vara ungefär som vägtrafiken är idag, som köerna vid rusningstrafik. Fortsatt röra alltså.

  Där tror jag många tänker fel. Troligen för att dom lagt för lite tid på att hänga med i utvecklingen. Digitaliseringen har redan börjat optimera och förbättra våra resvanor. Utvecklingen av självkörande fordon kommer inom få år leda till en global diskussion om människor ska få fortsätta ratta själva.

  Jag ser också en stor förändring i utvecklingen av digitala tjänster som kommer underlätta våra egna liv. Exempelvis att allt smartare samarbete över internet leder till färre resbehov, både professionellt och privat.

  Jag tror även många, inte minst i Sverige, har missuppfattat vad Open Source-rörelsen handlar om. Öppna gemenskaper om nästan vad som helst finns redan och öppna samarbetsformer sprider sig även utanför nätet och in i vardagen. Idag är Öppen Källa mycket mer än “öppen källkod” som vi i Sverige felöversatt det till. Detta kommer leda till helt nya typer av yrken och möjligheter som också kommer hjälpa optimera våra resbehov.

  Idag är vi fortfarande i övergången från fossilbränsle-bilar, till el och mot självkörande. Ser vi hur långt teknik och prototyper redan hunnit så är jag övertygad om att omställningen kommer att gå betydligt snabbare än vad många andra tror.

  Det är många som underskattar hur långt den tekniska utvecklingen redan hunnit. Tyvärr är det inte så konstigt, i samhällsdebatten är det ju främst riskerna, allt för ofta från ekonomiskt perspektiv, och inte möjligheterna med ny teknik som dominerar.

  Fast det gör mig inte längre lika orolig. Teknikutvecklingen blir allt mer en drivande faktor för en hållbarare utveckling. Det Elon Musk gjort visar hur en persons envishet kan räcka för att förändra mycket till det bättre.

  Kombinera detta med att vi också får en allt bättre global miljömedvetenhet och det är mycket som talar för att vi kommer se stora förbättringar redan inom 5-10 år.

Kommentarer är stängda.