#70 Spaghetti-staden

Utredaren av vår nya arkitekturpolitik och stadsarkitekten i Malmö, Christer Larsson, hade precis som Joakim Jardenberg fått möjlighet att bidra med några tankar till Pittsburgh på deras P4-konferens nyligen.

Christer Larsson gav en bakgrund till Malmös egna utmaningar och hur man löst dessa.

En intressant aspekt för min del handlade om det han kallade “spaghetti-staden”. Christer Larsson menade att man gått bort från att varje funktion i staden skulle ha sin egen yta till att det istället var infrastrukturen och kommunikationerna som knöt samman staden och dess funktioner.

Hans dragning gav en bra bild av Malmös strategi och dess väg från en dyster industristad till en framåtlutad, innovativ och sprudlande kunskapsstad.