#74 Hans Rosling och urbaniseringen

Hans Rosling är en av landets främsta pedagoger inom ungefär allt. Inte nog med att han är väl påläst, han har också en fantastisk förmåga att berätta och vara pedagogisk. Plus att han ju har tillgång till ett fantastiskt verktyg i form av Gapminder.

Hans berättelse om urbaniseringen och vad statistiken säger om städernas tillväxt är ganska gammal (videon här är från 2007 – vilket för övrigt syns ganska väl på den tekniska kvaliteten på filmen). Men poängen är ändå legitim: det finns en tydlig urbaniseringstrend över hela världen och den i sin tur bidrar till en ökad ekonomisk tillväxt.

Dessutom är hans slutsats viktig: urbaniseringen ställer oss inför nya problem, men också en hel del nya möjligheter. Staden kan göra det lättare att hantera exempelvis matproduktion, jobb och utbildning.

Dessutom kan en hälsosam utveckling av städerna leda till en hälsosam utveckling även för lands- och glesbygd.