Går det fort eller långsamt?

Veckan som gick innehöll ett mycket spännande samtal med några tunga företrädare för branschen. Jag trodde vi skulle prata om marknadsläget – vad händer just nu, hur känns konjunkturen, vad gör vi för att möta den.

Det blev inte alls så. Istället kom hela samtalet att handla om hur stor påverkan den uppkopplade och mobila generationen kommer att få på våra företag och organisationer.

Det fanns argument för båda att det blir dramatiskt, men också för att det kommer att vara ganska likt det vi har idag.

Och visst går det att hävda att mycket kommer att vara sig likt.

Men det leder oss inte framåt. Tvärt om: vi behöver verkligen leta efter de nya egenskaper som framtidens medarbetare och kunder har för att kunna anpassa oss bättre.

Även om mycket är sig likt kommer våra organisationer att behöva ändras. Och med tanke på hur svårt det är att ställa om och ändra sin verksamhet i grunden, desto viktigare är det att ibland ta i lite extra när vi ska beskriva förändringarna.

Ur mitt perspektiv kan omställningen inte komma fort nog.