Improve skills – hela tiden

I den gamla världen – den som många av oss fortfarande lever i – lärde vi oss livets kunskap i skolan, kanske som lärlingar inom något skrå. Tids nog fick vi en examen (i bästa fall) och ansågs färdiga för att ta oss an livets utmaningar och dra nytta av vår kunskap.

Skolan har på inget helt slutat vara relevant. Men den har dels minskat i betydelse, och dess uppdrag kanske ser lite annorlunda ut.

Minskat i betydelse

Betydelsen är mindre eftersom vi numera måste lära oss hela livet, inte bara i skolan. Detta måste vi eftersom vi vår värld ändras väldigt snabbt runt om oss. Men vi vill det också. Att lära sig nya saker är att växa som människa, att bli mer erfaren och vis är något som alla borde sträva efter.

Det är också osannolikt att du under din skoltid har identifierat just de frågor som du kommer att behöva kunna när du tio-femton-tjugo år senare behöver lösa ett problem. Sannolikt har du nya utmaningar, nya intressen och kanske även helt nya verktyg till hands, som du behöver lära dig, förstå och bemästra.

När min familj samlas till gemensam middag – det händer faktiskt då och då – brukar jag fråga mina barn, min hustru och mig själv: “vad har du lärt dig idag”. Barnen, som går i skolan, borde ha lätt att svara. Men även jag själv borde ha lätt för svaret. Det krävs ibland lite tankemöda för att formulera svaret, men det finns givetvis där. (Jag brukar även kräva svar på samma fråga av mina kollegor på jobbet då och då.)

Jag tror att vi inte ska underskatta den formella utbildningen, examina och titlar. Men ajg är övertygad om att många tillmäter dessa allt för stor betydelse. De som på allvar går i “School of life” tror jag är betydligt mycket bättre förberedda för utmaningarna som står framför dem än de som känner sig klara med utbildningen efter universitetet eller gymnasiet.

Ändrad roll

Men skolan har också en ny roll. Om fokus legat på multiplikationstabeller, kungalängder och glosor i tyska tror jag att framtidens ungdomar måste lära sig nya saker på nya sätt.

Utan att förminska betydelsen av grundläggande kunskaper (jag är övertygad om att vi fortsatt kommer att behöva ha en övergripande förståelse för samband och även en solid allmänbildning) är det uppenbart att vi med moderna verktyg som datorer och internet kommer att kunna tillgodogöra oss ren fakta på helt andra sätt i framtiden.

Skolans uppgift kommer att behöva möjligen komplettera de baskunskaper som krävs i form av matematik, historia, fysik, språk och en hel del annat med metoder för framtida lärande.

Hur kan vi ge våra ungdomar verktyg för att fortsätta lära sig i alla skeden av livet? Hur kan skolan bli ett medel för inte bara lärande under de år som den har våra barn och ungdomar på plats, utan också något som hjälper oss alla att fortsätta lära hela livet?

Det kanske inte är givet, men jag tror vi måste ändra synen på både skola och lärande så att det blir ännu bredare och mer långsiktigt.

Ovan på detta är det minst lika viktigt att skolan hela vägen, från start till mål, är en plats dit ungdomar kommer för att utvecklas och vilja utvecklas. I många fall tar skolan död på sökandet efter kunskap och viljan att lära. Det är tragiskt.

*******

Detta är andra delen i min serie poster om Andreas Sjöströms evangelium. I morgon tar jag tag i den sista pusselbiten i hans första tanketråd: Delight the crowd.