Självkritik

Som eventarrangör och som redaktionell produkt, i synnerhet när man som vi har en journalistisk bakgrund, är rapporteringen från de egna eventen en lite knepig fråga.

Å ena sidan vill man givetvis lyfta fram det spännande som händer i de egna kanalerna. Det gör tidningar numera överallt, både kring upplageframgångar, priser eller viktigare egna nyheter.

Å andra sidan är det viktigt att stå på läsarnas sida och vara kritisk, ifrågasättande och hela tiden granskande av det man hör, även om det råkar vara på ett evenemang som tidningen själv skapat.

Den balansen måste man klara av, även om den kan vara svår.

Jag tror att svaret ligger inbäddat i tre delar:

  1. Lyft fram det som uppenbart varit bra, som andra också skulle lyft fram och där det finns goda skäl till att berätta en god historia.
  2. Se till att alltid ställa dig på besökarnas sida, att vara ombud för de som lyssnar eller tittar. Den uppgiften får man aldrig gå ifrån. Och den kritiken, det ifrågasättandet bör även synas i tidning och på sajt. Sedan ska varje talare på eventet givetvis mötas med respekt och förståelse.
  3. Se till att göra kick ass bra grejer. Så länge du gör det löser sig också punkt 1 och 2 automatiskt.