Sociala medier som bransch?

Jag har arbetat länge nog med de sociala medierna för att känna till en hel del, känna ganska många och tror mig ha viss överblick över vad begreppet “sociala medier” står för.

Och utan tvekan är de sociala medierna – nästan oavsett hur vi definierar dem – en otroligt spännande rörelse, med stor kraft att ändra och stöpa om.

Ibland hör jag dock de som pratar om “sociala medier” som en egen bransch. De tror jag är fel ute.

Det finns förvisso mycket som förenar oss som jobbar med Twitter, Facebook eller bloggar. Och det finns gott om skäl för oss att mötas, för att diskutera, byta erfarenheter och utvecklas. Min tidning Internetworld och våra event Webbdagarna är såklart exempel på detta.

Men lika sant är att vi omsätter våra domänkunskaper om modern kommunikation i en mängd olika branscher – inom offentlig sektor, inom fordonsindustrin, inom verkstadsindustirn, inom spelbranschen eller någon annan “klassisk” bransch.

Sedan finns ju såklart alla konsulter, som bara ägnar sig åt att hjälpa sina kunder att bli bättre. Det är givetvis en bransch, och räknar vi de som specialiserat sig på sociala medier finns det kanske en liten grund för att prata om en liten bransch med folk med speciellt fokus på de sociala medierna. Men det är som sagt få som är så nischade.

Det finns flera skäl att vara försiktig i att prata om bransch för oss som jobbar med och brinner för de sociala medierna:

  1. Sociala medier handlar om så väldigt mycket mer än bara några tekniska plattformar. Och det liknar mer än rörelse, en filosofi, än en uppsättning arbetsverktyg.
  2. Att definiera en ny bransch riskerar att skapa ett vi-dem-förhållande: vi som jobbar med de sociala medierna och ni som inte gör det. Det är direkt kontraproduktivt för den större uppgiften som i alla fall jag tror på: en mer transparent och öppet näringsliv och samhälle.
  3. Sociala medier rör alla branscher. Ingen undantagen.