Människa eller maskin

Direkt efter nyår tog jag och min hustru flyget till Tel Aviv i Israel för semester i det heliga landet. Trevliga, givande, lärorika och stimulerande besök i både Jerusalem, Betlehem, vid Döda havet och avslutningsvis vid stränderna i Tel Aviv.

Vi åkte med Lufthansa och jag hade tid att läsa deras tidning på vägen. Tidningen hade två inslag, som jag tyckte speglade två helt olika perspektiv på dels flygindustrins kvalitetsarbete, dels synen på teknik i samhället.

Det första inslaget var en kort text om jobbet för en man på Lufthansa Technik. Det är detta bolag som sköter underhåll av flygplanen. Artikeln handlade om däcken på flyget, och mannen som intervjuades beskrev proceduren när hjulen inspekteras och bedöms. Han underströk tydligt: det finns inget utrymme för egen personlig åsikt i frågan. Om manualen säger att hjulet ska ha ett mönsterdjup på 4 millimeter så är det manualen som gäller. Regelverket är lagen, och den bryter man aldrig.

Ingen individ gör en egen bedömning: manualen är A och O. Jag utgår från att detta svar var tänkt att lugna läsarna.

En annan text i samma tidning var en frågespalt, där läsarna fick skicka in frågor till en rutinerad pilot. En fråga gällde om vi någonsin får se flygplan som flyger utan en pilot. Redan idag är ju autopiloterna kapabla att både starta och landa ett flygplan. Den rutinerade piloten svarade att det förvisso redan finns ett bra stöd, men att piloten är helt avgörande. Det är piloten som ensamt avgör om planet ska lyfta, om och hur det ska landa.

Men slutklämmen var det mest intressanta: även om autopiloten hade klarat av alla uppgifter, skulle vi i så fall lita på maskinen mer än människan? Den rutinerade piloten från Lufthansa trodde inte det. Jag utgår från att även detta svar var tänkt att lugna läsarna.

Jag tyckte dessa två perspektiv – manualen är inget som en enskild person gör en personlig bedömning av respektive piloten är alltid viktigare än en maskin – gav en spännande illustration till en allt vanligare fråga. Litar vi mer på maskinen än människan? Eller är människan generellt bättre än maskinen?

Googles självkörande bilar brukar ju ifrågasättas eftersom de bara är en algoritm. Trots att det är välkänt att en bil som framförs av en dator kommer att råka ut för färre olyckor, köra mer effektivt och vålla mindre bekymmer för sin omgivning.

Lufthansa-exemplet kanske också illustrerade skillnaden på statusen hos en hjultekniker jämfört med statusen hos en pilot.

Men överlag tror jag att vi måste sluta se maskinen som ett hot mot både människa och arbetstillfällen. Jag är övertygad om att maskiner kommer att ersätta piloterna. Men jag är lika övertygad om att den kreativitet, det omdöme och det omvärldsperspektiv som en människa kan bistå med borde snarare kunna komplettera maskinens alltid lika pålitliga leverans.