Datorn, internet – och nu AI

Mycket talar för att utvecklingen av modern AI kan vara lika fundamental och revolutionerande som internet.

Det har talats mycket om “paradigmskiften” och teknologiska genombrott genom teknikhistorien. Det fanns de som menade att Windows var ett nytt paradigm när det ersatte det gamla operativsystemet DOS. Våra mobilnät, med 3G, 4G och 5G har, tillsammans med mobiltelefonen, på många sätt skapat helt nya användningsområden och beteenden.

Även om det kan vara svårt att rangordna olika steg i teknikutvecklingen så utesluter jag inte att vi just nu står inför ett väldigt stort steg, när AI-utvecklingen verkligen tagit fart.

I min bok har datorernas intåg varit ett första fundamentalt steg i utvecklingen. Med sin förmåga till snabba beräkningar öppnades dörren för ordbehandling, kalkyler, databaser, spel och mycket annat. Tröskeln för att vara med var extremt låg: det krävdes mer kunskap än pengar för att nyttja de nya datorerna.

Internet innebar att datorerna kopplades samman. Det blev en nätverkseffekt, som både skapade nya kommunikationsmöjligheter, bättre robusthet och tillgång till nya tjänster som tidigare inte var möjliga. Återigen var tröskeln låg: internetuppkopplingarna blev billiga och alla kunde vara med och bidra.

Mobiltelefonen tog allt detta och gav oss samma möjligheter men i vår ficka och ut på stan. Funktionerna fanns där sedan innan, den stora revolutionen var mobiliteten och att vi klippte banden från den fysiska platsen. Ingen kan förneka att mobilrevolutionen varit fundamental och enormt betydelsefull.

Frågan är om vi inte nu står för ett lika stort tekniskt genombrott som när både datorn kom och när internet slog igenom. Min magkänsla säger mig att det kan vara just så.

Det mest uppenbara med de nya AI-tjänsterna är dess förmåga att formulera sig, både i ord och bild. Svaren man får från exempelvis Chat GPT är häpnadsväckande välformulerade. Och bildtjänster som Dall-E ger oss amatör-artister prestationsångest: hur ska jag kunna göra något bättre än vad dessa digitala AI-tjänster klarar?

Men systemens förmåga att analysera, minnas och sätta samman komplexa samband är ändå det som imponerar mest på mig. Vi har förvisso pratat om AI ett bra tag. Men det är först nu med tjänsterna som lanserats de senaste månaderna, som det verkligen tagit ett enormt steg framåt.

Termer som “neurala nätverk” och likheter med den mänskliga hjärnan används ofta för att beskriva hur ett modernt AI-system fungerar. Grunden för detta är både utvecklingen av processorerna och av internets förmåga, där sedan ytterligare förmågor och teknikutveckling adderats. Min känsla är att tröskeln för att vara med den här gången är högre – framför allt om du själv vill bygga eller utveckla nya AI-system.

Den tekniken, och i synnerhet om den används på bred front och görs tillgänglig för var och en av oss, kan innebära att kartan i grunden. Och inte bara “kartan”: sannolikt behöver många kartor ritas om. Det talas om arbetsmarknad, politik, skolsystem och mycket annat. Det kan ta lite tid. Men det kan också gå väldigt fort.

Om jag har rätt i detta får vi utvärdera längre fram. Men min magkänsla säger mig att detta kan vara något väldigt stort. Precis som med datoriseringen. Och precis som med internet.

Är det så stort kommer det att kräva vår uppmärksamhet. Just nu är det fel tidpunkt att somna om.