Den oskrivna boken

Jag hör till dem som tänker genom att skriva. Jag skriver gärna. Skrivandet är viktigt för mig.

När jag lämnade journalistiken och övergick till mitt nuvarande uppdrag som branschföreträdare var det viktigt för mig att hålla igång skrivandet. Under ett intensivt halvår 2016 bloggade jag 100 dagar på raken om urbanisering och stadsutveckling på den här bloggen. Och under ganska lång tid nu har jag bloggat varje fredag på jobbet, som format ett nyhetsbrev till medlemmar, kollegor i branschen, politiker och andra som eventuellt vill läsa.

Men en större dröm har gnagt i mig: att skriva något längre, något mer summerande. Jag har sedan länge pratat om att skriva en bok. Åtskilliga bokidéer har funnits i mitt huvud, vissa såklart bättre än andra. Vissa mer tidsbundna än andra. Vissa mer svårfångade och otydliga än andra.

Boken har inte skrivits ännu. 2017 hade kanske varit ett bra år för att skriva en bok på vissa plan, men jag tror samtidigt att det varit bra att vänta.

En viktig orsak är att min världsbild ritats om: jag är mindre tvärsäker idag än jag var för något år sedan.

Mitt utfall mot nationalstaten i våras var egentligen en bokidé som jag behövde få ur mig. Jag hade laddat för en slutsats, som jag kände var väl underbyggd, hade ett antal starka och goda argument och som kunde paketeras ihop på ett bra sätt.

Blogginlägget blev ganska bra, men fick såklart också en del mothugg. En hel del mycket kloka synpunkter som fick mig att reflektera, delvis ompröva. Under hösten har jag känt mig allt mer tveksam, allt mindre tvärsäker.

Jag tror det är något bra. Min världsbild uppdateras just nu, mycket drivet av de perspektiv och influenser jag får från min nya utsiktsplats av samhällsbyggare.

Jag tror också att vårt debattklimat kräver mer av oss, även av mig. Hur ska jag bidra till ett gott samtalsklimat, där olikheter och debatt är välkommet, där det ändå kombineras med respekt och förståelse?

Under 2018 hoppas jag landa i några kloka svar kring detta.

Jag hoppas att det leder till mer fart på den här bloggen. Och gärna i någon ny bokidé.