Vidgade vyer i världen

Mitt jobb innebär en del resande: vi har en hel del internationellt samarbete med en hel del möten i både Europa och världen. 2017 var ett år med flera spännande resor, både österut, västerut och söderut.

I juni besökte jag Grönland med våra nordiska ingenjörsorganisationer. Förutom en givande konferens med många viktiga frågor, blev mötet med den grönländska naturen mycket givande. Förståelsen för miljöförändringarnas konsekvenser är extra tydliga i Arktis. Och trots de storslagna isbergen inser man att kraften i växthusgaserna är än större.

Under hösten gick resan till Jakarta, Indonesiens huvudstad. Det går kanske att se det som en världsmetropol, med sina 10 miljoner invånare. Men lika mycket kan det ses som en samling hus, med ännu fler människor och ännu fler mopeder intryckta på en för liten yta. Turligt nog hittade vi en bra guide som kunde visa oss både några av Jakartas sevärdheter men också dess bakgator, slummen och nedsmutsningen.

Därtill resor till Helsingfors, Rom, Bryssel och Zurich bidrog till att jag fick mina beskärda timmar på flygplatser och hotell.

Jag har rest en hel del under mina första år på Almega. Det har varit värdefullt och på ett konkret sätt lärt mig att förstå de utmaningar och skillnader som finns i branschen. I synnerhet har det varit värdefullt att dela erfarenheter med de nordiska kollegorna: Danmark, Norge, Finland och Island. Vi har väldigt mycket gemensamt och även om det finns tydliga skillnader så kan vi lära mycket av varandra.

2018 lär det bli lite mindre resande i världen. Såklart en del i Norden, såklart någon resa till Bryssel.

Närheten och utbytet med mina nordiska kollegor fortsätter: det är viktigt. Under 2018 hoppas jag kunna fylla på med intryck från lite andra branscher.

Jag är fortsatt övertygad om att internationaliseringen kommer att fortsätta och få än större betydelse för oss än innan. Men jag är också övertygad om att det nya kommer från nya ställen, från nya forum och från andra sammanhang.

Därför behöver jag fortsätta att resa, även om det oftare bör ske med tåg, det behöver inte vara lika ofta och det borde ske till nya platser med andra berättelser.