Läs Utvandrarna och förstå amerika

Vilhelm Mobergs fyra böcker om de svenska utvandrarna, Karl-Oskar Nilsson och hans hustru Kristina, är en berättelse om nöden i Sverige på 1850-talet och behovet av att hitta något nytt. Utvandrarna ses idag som ett epos och om vi någon gång skulle få en litterär kanon i Sverige lär dessa fyra böcker vara självskrivna på den.

Men Utvandrarna är också en berättelse om dem som var med om att skapa den moderna amerikanska kulturen.

USA är fullt av olikheter, en mångfald olik det svenska på så många sätt. Och även de mest grova generaliseringar fångar inte floran helt och fullt.

Men det finns något inbyggt i den amerikanska konstitutionen och synligt i många av de händelser som signalerar det tydligt amerikanska som ändå har sina rötter hos de som en gång slog sig ner i USA, på flykt bort från något, men också på väg till något nytt.

Karl-Oskar Nilsson var inte rädd för att hugga i och arbeta, men han ville att hans arbete skulle löna sig. Han ville inte bli hindrad av varken stenar i jorden eller av kyrkans eller statens män: han ville bara rå sig själv och med eget arbete “förkovra sig”.

Detta var det han sökte: en egen fristad, en plats där han själv inte blev fången i någon annans bojor, varken religiösa eller politiska.

USA är byggt av sådana som han. Nybyggare starka nog att både lämna sin gamla värld i Europa och starka nog att överleva och bygga nytt i en miljö som i många avseenden varit krävande och obekant. USAs adel och elit har inte sin status baserat på gamla meriter, på börd eller genom gamla strukturer. Det är istället entreprenörer, som med egen kraft och ofta hårt arbete som har den högsta statusen.

Det lär mig att rötterna till USA handlar om självständighet från överhögheter: både politiker och kyrka har i USA en helt annan auktoritet – ofta svagare rent formellt – än de har i “gamla” Europa.

Det lär mig också att nybyggarna var beredda att ta ansvar själva och för sig själva: det var till och med något som de aktivt sökte. Behovet av att få bära eget vapen, en fråga aktuellare än någonsin, är troligen något som har sina rötter i dessa nybyggares ovilja att lita på andra: de litade mest på sig själva.

Det moderna USA innehåller många krafter som vill utveckla synen på hur vi lever tillsammans. Jag sitter just nu i Boston, tillsammans med kollegor som på många sätt står för något helt annat, som kanske mer kan liknas vid ett europeiskt förhållningssätt.

Men för att förstå USA tror jag att man måste förstå också hur de amerikanska rötterna ser ut: hela vägen från de första brittiska och spanska segelfartygen via de svenska nybyggarna fram till dagens unga entreprenörer som kommer till USA för att få utrymme att skapa nytt.

Karl-Oskar och Kristina Nilssons resa över Atlanten är en bra början för den som vill förstå lite mer av USA. Dessutom är det en fantastisk bok i många andra dimensioner.