Teknik – affärer – människor

När man arbetar på ett förlag som är känt för att bevaka modern teknik, i synnerhet informationsteknik, är det många som på goda grunder drar slutsatsen att vi på redaktionen, även på Internetworld, brinner för tekniken, tjänsterna och ingenjörerna bakom dessa tjänster.

Det är inte helt fel. Men det är bara en del av sanningen.

Vår hemmabana är förvisso tekniken och hur den tekniken fungerar. Det är en styrka att förstå den bakgrunden. Förstår man tekniken och hur den fungerar förstår man också bättre vad som går att göra och vad som inte går att göra. Både potential och begränsningar.

Men vårt uppdrag är större än så. Till att börja med är vi många på IDG som vill sätta in tekniken i ett affärsmässigt sammanhang: att koppla våra system till hur de kan göra våra företag mer effektiva eller innovativa. För att göra det på ett bra sätt krävs det också ett visst engagemang för hur moderna företag fungerar. Utan ett visst engagemang i bokslut, börsens logik, reskontra, lönesystem och managmentstilar blir också våra artiklar sämre.

Men inte heller detta täcker hela bilden. Modern teknik ändrar så mycket mer än bara våra affärer. Det ändrar också våra marknader – eftersom det påverkar oss människor, dessutom ganska ordentligt.

För att kunna spegla modern teknik på ett bra sätt behöver vi också förstå – människor.

Det är inte enkelt. Tvärt om. Människor är svåra att förstå. Och dessutom väldigt svåra att generalisera. De drivs av så otroligt olika saker och reagerar på så helt olika sätt beroende på vad de utsätts för.

Ändå tror jag att vi behöver ha med oss det mänskliga perspektivet mycket, mycket mer när vi tittar på vad tekniken gör för oss, med oss och trots oss.

Det är först när vi förstår människorna bakom knapparna som vi också kan förstå vad tekniken kan göra på riktigt.