Det amerikanska perspektivet

Denna sommar ägnar jag mig åt USA i stora stycken. Någon del jobb i Boston, någon del konferens i Houston och en stor del utforskande tillsammans med familjen på ledig tid.

Detta är inte bara för nöjes skull. Det är dessutom viktigt. Det amerikanska perspektivet påverkar så mycket av våra liv och inte minst den digitala världen, där jag lever, är i stor utsträckning en förlängning av det entreprenörskap och den kultur som har sitt ursprung i USA.

Det går att hävda att det inte är så lyckat – att mycket av det amerikanska inte är en positiv och bra kultur eller värdegrund. Det finns givetvis fog för den invändningen. Allt är inte bra. Men det hindrar inte att mycket av det – med rätt värderingar och grunder och i lagon doser – kan vara enormt stimulerande och en god kraft för en positiv samhällsutveckling. Det är jag själv övertygad om.

Det går också att hävda att den amerikanska kopplingen är svag. Att influenser kommer lika mycket från asien eller på sikt från andra kultursfärer. Jag tror också att detta kan stämma. På sikt kommer vi att behöva hålla ögonen på utvecklingen i Sydamerika, Afrika och kanske andra delar av Asien än det som Japan, Kina och Korea erbjudit oss. Men på kort sikt är den amerikanska grunden avgjort viktigast. Och det är inte heller omöjligt att tänka sig att världen i stort håller på att “amerikaniseras” så att kulturskillnaderna blir mindre överlag.

Oavsett: sommaren i USA handlar för min del om flera saker. Att förstå USA bättre för att förstå vart världen är på väg. Det handlar om att lära sig engelska bättre, för att kunna kommunicera och tolka signalerna bättre. Det handlar om att fånga upp nya tendenser och nya idéer som på olika sätt kan komma att forma vår framtid.

Det är ett stort mål. Men det känns väldigt viktigt.