Tydlighet när det behövs

Militärer har sina sidor, men bland de saker som de ofta är duktiga på är tydlighet i kommunikationen.

En sida av det militära som dock inte alltid är så vacker är den manlighetskultur som ofta frodas på logement och i fält.

Glad blir man då av denne general som både är tydlig och dessutom tar tag i en kultur som i detta fall helt verkat gått över styr. Den här sortens tydlighet behöver vi se mer av.