Tidningens framtid

I dagens Dagens Nyheter (16 juni) finns en lång text som handlar om tidningens roll, skriven av Thomas Steinfeld, tysk kulturchef. Det är en ganska filosofisk text, och kanske värd vidare diskussion. Eller inte. Återkommer till det.

Några citat för senare bruk:

Tidningarna kommer att fortsätta att förlora mot nätet på områden där material kan framställas på nätet mer effektivt.

Och detta:

Om nu, med hjälp av de sociala medierna, nyheten har nått i kapp med händelsen, så har den acceleration som sträckt sig över två århundranden, nått sin slutpunkt. Resultatet är inte bara att nyhetsbyråer och agenturer förlorat monopolet över nyheterna, utan också att tidens inflytande över medierna blivit mindre – tävlingen är slut.

Tävlingen är slut. Snabbheten är inte längre ett argument för någon. Istället är det avståndet till händelsen som ställer krav. Ju längre ifrån, desto större grad av reflektion och analys. Redan dagen efter – tidningens normala rapporteringshorisont – kräver som bekant mer. Ju längre ifrån, desto mer krav på sammanhang och kontext.

Inget nytt i detta. Snarare uppenbart.

Texten som publicerats är välskriven och reflekterande. Och den är inte utan poänger. Men den har sina uppenbara rötter i tidningens normala ramar och roller, och kommer i mitt tycke inte alls närmare svaret på frågan om hur vi ska kunna formulera tidningens nya roll, affär och organisation.

Synd.