Låt STEM bli STEAM

Vi behöver fler som söker sig till tekniska yrken. Matematik är en fantastisk väg in i yrkeslivet. Men tekniken behöver sättas in i ett sammanhang.

Sverige har en lång tradition som industrination. En väldigt stor del av företagandet i Sverige bygger på ingenjörers idéer och visioner. Hela vägen från Ericsson och ABB till Spotify och Minecraft: våra ingenjörer har lagt grunden till stora framgångar här hemma och runt om i världen.

Därför behöver vi ständigt se till att vårt skolsystem stimulerar matematiken och andra naturämnen. Ofta pratas det om “STEM”: Science, Technology, Engineering, Math. Just STEM-området behöver lyftas och marknadsföras. Inom det området finns det nämligen mer att göra. Intresset för teknikyrken och matematik är ofta svagt på många nivåer och kvaliteten riskerar att sjunka. Det hade av uppenbara skäl varit dåligt för svensk industri och svenskt näringsliv.

Låt mig då föreslå ett sätt att både stärka intresset för tekniken – och samtidigt göra den mer relevant.

Vi behöver lägga till ett “A” till STEM och kalla det för “STEAM”. A står för Art och får representera den kultur som tekniken i sig själv bidrar med, men som också tekniken och ingenjörerna måste vara en del av.

Tekniken är sällan till för sin egen skull. Tekniken är bra för att den på kort och lång sikt gör våra samhällen bättre och för att vi människor får bättre möjligheter att förverkliga våra liv.

Därför behöver vi oftare prata om vad tekniken gör för samhället: för kulturen, för människorna, för politiken, för demokratin. I den diskussionen behövs fler ingenjörer.

Jag tror att betoningen på “tekniken som leder till samhället” är viktig. Det är trots allt ingenjörsuppdraget och teknikyrket som behöver lyftas. Det finns massor av andra skäl till att ingenjörer ska läsa Dostojevskij, gå på operan och lyssna på Bach. Men låt oss börja med att koppla tekniken till samhället och teknikens effekter. Det tror jag skulle göra utbildningarna mer attraktiva och skapa större förståelse även för de ofta ganska teoretiska utbildningarnas värde.

Vi kan ju passa på att påminna oss om att KTHs motto är “Vetenskap och konst”.

Och att bergsmekanikerna i Bergslagen kallades för “Konstmästare” är kanske en något svagt argument, men pekar ändå på hur nära orden konst och mekanik har varit historiskt.

Det har genom åren föreslagits att ingenjörsutbildningen måste blandas upp med allehanda ämnen, kanske för att skapa en mer “allmänbildad” ingenjörsutbildning. Jag för min del är mån om att ingenjörsutbildningen inte urvattnas och tappar det djup som behövs för att lösa komplexa problem.

Men jag tror att utbildningens attraktivitet skulle öka om det gavs mer utrymme åt hur tekniken påverkar samhället. Och jag är ganska säker på att ingenjörerna efter examen faktiskt kan få än större påverkan och ännu mer intressanta jobb om de också har med sig en större förståelse för kulturbyggande och samhället runt om dem.

Därför tror jag att lite mer konst och kultur hade blivit bra komplement till matematiken, fysiken och naturvetenskapen.