Hur arbetsleder du en professor?

Hur kan du leda och bäst dra nytta av en professor? Jag tror den frågan kan hjälpa oss att nyttja AI-verktygen på bästa sätt.

Med de nya AI-verktygen står vi inför ett – möjligen? sannolikt? – stort kliv i utvecklingen. Tjänster som ChatGPT och många andra erbjuder inte bara kunskap, utan också kontext och sammanhang som många av oss säkert fascineras av. Jag gör det definitivt.

Men utöver förmågan att formulera sig mycket väl i skrift gör ChatGPT det med ett stor trovärdighet och ett rejält självförtroende. Resultaten du får andas inte direkt tveksamhet. Tvärt om: när systemet blir påkommet med att ha fel, vilket ju förekommer regelbundet, ursäktar sig systemet förvisso, men glider sedan undan ansvaret för att sedan vid nästa förfrågan uttala sig lika tvärsäkert om saker som systemet inte känner till.

Men låt oss inte hänga upp oss på de få felaktigheterna som ibland smyger sig in. Det är inte min poäng. Poängen är just förmågan att ha tillräckligt rätt och inte minst uttala sig med stor trovärdighet.

Jag föreställer mig att Chat GPT och andra AI-verktyg skulle kunna ses som en professor som vet väldigt mycket, kan väldigt mycket och som dessutom utstrålar en ordentlig trovärdighet.

Hur kan då du, som nyttjar AI-verktygen till allt mer kritiska tjänster och uppgifter, lita på att du får ett bra svar? Och med system som förmår att väga in många olika perspektiv: hur kan du bedöma att den avvägningen görs på ett klokt sätt?

Just nu ställs vårt skolsystem för en utmaning när elever och studenter använder Chat GPT för att lösa allehanda uppgifter i sin utbildning. Vissa ser det som ett problem. På kort sikt är det kanske det, men på lite längre sikt handlar det om att vi måste lära oss att hantera de nya systemen och anpassa våra utbildningar efter dem. En av frågorna vi måste fundera på är vad studenten behöver kunna, och vad vi kan lämna över till tekniken att svara på.

Jämför gärna med en miniräknare eller kanske Microsoft Excel. Det faktum att Excel är bra på att räkna betyder inte att vi som använder systemet ska sluta lära oss matematik. Tvärt om behöver vi bli ännu bättre på matematik, analys, statistik och geometri för att kunna använda alla Excels funktioner på bästa sätt.

På samma sätt: det faktum att ChatGPT är bra på att formulera affärsplaner, ge historiebeskrivningar, personporträtt eller skriva debattartiklar betyder inte att vi som nyttjar systemet ska lära oss mindre om allt detta. Det förhåller sig förmodligen exakt tvärt om.

Lärdomen är att vi måste blir bättre på att nyttja tekniken, vilket innebär att vi måste vara väldigt kompetenta beställare. I min värld betyder det att vi måste vara ännu bättre utbildade. Kunna ännu mer om det vi ska beställa, fråga om och utreda. Att vi måste bli ännu bättre på källkritik. Kunna göra avvägningar ännu bättre än innan.

Sedan kommer AI-verktygen såklart att användas friskt av många som inte har en aning, som inte vet något eller som inte kan bedöma vad som är stort och vad som är litet, vad som är bra och vad som är dåligt. Det är inget nytt – och det kommer att finnas många magplask längs vägen. Men den kloka utvecklingen sker när bra och kloka frågor ställs, och där svaren som kommer tillbaka kan förstås, tolkas och även ifrågasättas.

De nya AI-tjänsterna kommer inte att ersätta människorna. Men de kan växla upp farten, bli en fantastisk resurs för utveckling och kreativitet.

Och när du nu får en liten professor vid din sida som hjälper dig med både det enda och det andra: se då till att bli en riktigt bra samtalspartner. Och kravställare.