Säkerhet och trygghet börjar på ritbordet

I mitt nya arbete på STD-företagen pratar vi mycket om behovet av “tidiga skeden”. Genom att planera, räkna och strukturera i tidiga skeden kommer slutprodukten, oavsett om det är en väg, bro eller en tunnel, att bli både mer hållbar, mer miljömässig och förmodligen även billigare.

Så långt är det enkel logik. Det är frestande att dra fram grävskoporna så snart som möjligt, att börja gjuta eller riva det gamla. Men har vi inte tänkt igenom konsekvenserna ordentligt kan det bli både dyrt och dåligt.

En sak som vi dock kan behöva prata mer om, där konsultbranschen måste ha en egen kompass i sitt arbete, handlar om säkerhet och arbetsmiljö. Sverige drabbas av färre arbetsplatsolyckor och dödsfall än många andra länder, men det är ändå för många. Varje olycka och inte minst dödsfall är oacceptabelt.

Jag vet att även konsultbranschen på många sätt kan bidra till att arbetet bedrivs säkrare och att den slutliga konstruktionen inte bidrar till tillbud eller olyckor när den väl är på plats.

Jag vet också att konsulterna, både arkitekter och teknikkonsulter, har kunskap och förmåga att konstruktivt bidra till en ökad säkerhet. Men dialogen måste ständigt utvecklas och vi kan säkert göra.

Lika viktigt är att kraven från beställaren är tydliga och att både ekonomi och tidsplaner tar hänsyn till att säkerheten måste komma före allt annat. Även här kan det göras mer.