Hur börjar en berättelse?

I mitt nya uppdrag som vd för STD-företagen ställs jag inför en hel del nya utmaningar.

STD-företagen som branschorganisation företräder tekniska konsulter, industrikonsulter och arkitektföretag. Företag som verkligen står mitt i byggandet av det nya samhället. Kanske inte med betongblandaren eller med sågen, utan med pennan och datorn. Våra företag skapar planen och strukturen, ramarna för bygget. Sedan tar andra över.

Det är uppenbart att dessa företa gör något högst konkret, något extremt framåtlutat, något oundgängligt och något som verkligen har en berättelse långt bortom miniräknaren och CAD-systemets modeller.

Men för mig behöver detta landa i min egen story. Jag behöver hitta min egen berättelse om branschen och dess utveckling.

Jag är i och för sig van vid att tänka i berättelser. Jag vet ungefär hur den ska berättas, och jag börjar ju lära mig mina företags uppdrag, vardag och möjligheter.

Nu återstår att välja väg och att hitta en dramaturgi. En röd tråd. Och några bra poänger.

Jag vet ännu inte hur stort grepp jag ska ta om detta uppdrag. Jag tror att man både måste hitta förankra, men också bli väldigt konkret väldigt snabbt.

Jag börjar luta åt att börja med Powerpointen. (Eller Keynote-presentationen, om man gillar det bättre). Att börja med en enkel röd tråd, en presentation som ska ta sådär 30 minuter.

En början, ett bra slut och sedan en historia i mitten för att skapa förankring.

Jag vet. Målet är såklart på sikt att skapa en större trovärdighet kring branschens bidrag, att stärka respekten för de tidiga skedena.

Men för mig, med min bakgrund och vana, är nog presentationsformatet, med en Powerpoint i handen, ett av de mest framkomliga vägarna.

I morgon drar jag i gång. Då börjar en berättelse ta form.