#45 Det kollegiala stödet

Jag har varit på tok för kort tid – i praktiken ingen tid alls – i arkitekt- och teknikkonsultvärlden för att kunna bedöma sanningshalten i det påstående jag hörde häromdagen: att vi är dåliga i Sverige på att uppmuntra framgång hos arkitektkollegor.

“När jag gör något bra får jag uppmuntran från kollegorna i Danmark, men från svenskt håll är det tyst”, fick jag höra.

Men om det stämmer – vilket inte låter uteslutet – är det trist och tråkigt.

Sverige är en på tok för liten marknad, och ändå en växande marknad för arkitektur och samhällsbyggnad för att vi ska behöva bråka med varandra. Tvärt om: framgång för en duktig arkitekt innebär ökat fokus på näringen i stort och sätter, som det numera heter, “Sverige på kartan”.

Det måste vi glädjas åt och uppmuntra.

Min känsla efter att ha mött ett antal arkitekter och företrädare för både arkitektkontor och arkitektkompetens är att de är oväntat öppna, inkluderande och uppmuntrande. Det borde tala emot påståendet jag hörde.

Men vi vet också att vi i Sverige sedan länge dras med en Jante-lag, en ganska protektionistisk agenda och en känsla av status quo, där den enes framgång betyder den andres tillkortakommande.

Jag tror inte på något av detta för framtiden.

Jantelagen är direkt destruktiv, där vi snarare behöver uppmuntra folk att både växa, ta för sig och våga misslyckas.

Protektionism är inte heller direkt förenligt med ett modernt, inkluderande och globalt samhälle. Vi måste välkomna konkurrens från hela världen och snarare se det som en tillgång och en chans till eget lärande och utveckling.

Och samhällsbyggnad är sällan ett noll-summe-spel. Visst finns det affärer som en aktör får, vilket leder till att andra inte får samma affär. Men lika ofta handlar modernt affärsmannaskap om att hjälpas åt, att samverka och bygga allianser. Även om enskilda affärer kan ha formen av ett ställningskrig mellan två parter är det inte en bild av näringslivet som vi vinner på att fostra.

Jag hoppas att citatet jag hörde inledningsvis är falskt. Och låt oss framför allt hjälpas åt att stötta varandra till att göra mer, bättre och våga växa. Att hjälpa andra att lyckas – även konkurrenter – är ett sätt för oss själva att växa.