#64 City soul

När jag nyligen besökte Tyrens forskningsseminarium var det många godbitar att ta med sig hem. Luis Bettencourt har jag redan skrivit mycket om, men Mia Wahlströms forskning om “city soul” bar jag hem med extra värme.

Det är uppenbart att en stad förmedlar en känsla. Och det är också uppenbart att den kan vara svår att sätta fingret på.

Mia Wahlström har undersökt vilka faktorer som skapar stadens själ och föga förvånande är det inte det hårda och mätbara som har störst inverkan.

Antalet simhallar och fotbollsplaner kan inte konkurrera med musikliv eller folklivet på caféerna någon dag i veckan.

Begreppen “puls” och “image” som Mia Wahlström undersökt placerar sig alltså högt på listan över det som bygger själen i staden.

I undersökningen hade hon frågat ett antal boende i svenska städer vad de själva förknippade med sin stad och vad som var mest profilerat. I Stockholms fall blev det ordet “vatten” som överskuggade allt annat.

I Örebros fall kom slottet högt upp på listan.

Det är på ett sätt synd att det blev två så extremt konkreta ord som kom överst: både vatten och slott är ju trots allt självklara moment för Stockholm och Örebro. Det hade man knappt behövt undersöka. Den mer intressanta frågan är ju vad som präglar stockholmarna och örebroarna? Går det att summera på något sätt? Går det att hitta något mönster mellan de boende, stadens fysiska miljö, kulturen, klimatet och kanske mer? Det hade varit en mer målande och mer spännande historia att ta del av. Och något som nog hade varit mer innehållsrikt och utmanande om stadens själ ska hittas och beskrivas.

Jag har tidigare skrivit lite om destinationsmarknadsföring här på bloggen och behovet av att kunna sätta ord på en känsla, att förmedla den känslan till de som ska bära ut den.

Jag tror att staden själ måste formuleras. Men den behöver också kännas ärlig och genuin. Själen är trots allt vad den är. Att försöka sminka upp en mörk och svart själ till något glättigt och glatt kommer nog ganska snart att falera.