#63 G. U. D.

Dagarna fylls lätt av detaljer och tusen småfrågor, där många av dem givetvis måste hanteras, men där det också lätt blir så att de döljer sikten för det som är riktigt stort och riktigt viktigt.

Jag har försökt att hålla mig under det här #blogg100-projektet till fenomenet urbanisering och stadsutveckling – att det sedan har inneburit lite utflykter till både positionering, forskning och annat visar väl bara hur brett området är.

Trots att urbaniseringen i sig är en trend som verkligen är stor, stark och fundamental är det inte den enda av det slaget och den verkar inte heller ensam, utan samverkar med andra viktiga trender som på olika sätt skapar nya förutsättningar för våra städer.

För att förstå sin samtid tror jag också att det blir mer givande och tydligare om även de stora trenderna, såsom urbaniseringen, sätts in ett ännu större sammanhang, där andra mega-trender också påverkar våra liv och våra samhällen.

Urvalet av trender går att göra på olika sätt, men det ett inte otänkbart urval, som också fångar mycket av det viktigaste är att komplettera urbaniseringen med digitaliseringen och globaliseringen.

Det i sin tur skulle kunna summeras med förkortningen G. U. D: Globalisering, Urbanisering och Digitalisering. (Tipstack till Sveriges Arkitekters förbundsdirektör Tobias Olsson!)

Globaliseringen – det finns så många tecken på att våra gamla landsgränser blir allt mer obsoleta. Internet har gjort det lätt att kommunicera med hela världen (nästan), vi reser kors och tvärs, i synnerhet med flyget, utmaningarna som vi som samhälle ställs inför är allt mer lika, ekonomierna växer samman på allt fler sätt. Globaliseringen har ett antal baksidor, men också enorma möjligheter. Dessutom hänger den samman med inte minst digitaliseringen, vilket gör den än starkare.

Urbaniseringen – det är ju ramen för mitt #blogg100-projekt. Våra städer växer och det vi kallat glesbygd eller landsbygd tappar inflytande på många plan. Inflyttningen till städerna rymmer också sina baksidor, men även här hoppas jag att vi framför allt kan bejaka möjligheterna och dra nytta av dem. Konceptuellt är även urbaniseringen en del av digitaliseringen, eftersom det mest spännande med våra nya digitala verktyg är inte att de är digitala, utan att de är uppbyggda kring nätverk. Precis som staden är.

Digitaliseringen – våra datorer och våra nätverk blir allt viktigare och får allt större påverkan på våra liv. Faserna då tekniken kunde underlätta vårt arbete är på många håll genomföra. Nästa steg handlar om att ändra hur vi jobbar och vad vi gör. Digitaliseringen är en enorm förändringskraft, inte bara en hävstång, och den resan har bara börjat.

Internet och nätverken är två termer (delvis också synonymer) som knyter samman dessa tre mega-trender. För mig personligen gör det att det här bloggprojektet blir ännu vikigare och ännu mer spännande.

Och att det summerar till förkortningen G. U. D. gör det lätt att komma ihåg och berätta vidare.

Det är nästan så att man blir religiös.