#67 De preliminära planerna

Peter Örn, tidigare folkpartistisk partisekreterare, generalsekreterare för Röda Korset, vd för Sveriges Radio och mycket, mycket annat har dessutom varit ordförande för delegationen för hållbara städer. I den egenskapen medverkade han som talare på IQ Samhällsbyggnads årsmöte och seminarium som hölls under tisdagen.

Hans anförande var mycket välformulerat och blickade tillbaka till hans egen uppväxt och hans far, som var en stark kommunalpolitiker i Karlskrona på 60- och 70-talen. Det var under just de åren som gamla stadskärnor revs för att ge plats åt de moderna städerna, med sina köpcentrum och bostadsområden, städer där bilen var en fantastisk resurs och möjliggörare.

Idag vet vi ju mer. Och det är lätt att sitta med facit i hand och vara kritisk till tidigare generationer.

Men just det perspektivet tog Peter Örn med sig in i sin slutsats. De beslut vi fattar idag kommer ju på samma sätt att utvärderas och bedömas av våra barn om 40, 50 år. Hur domen kommer att bli då kan vi bara spekulera i.

Det finns ju (minst) fyra spaningar baserat på detta.

För det första: de beslut vi fattar idag påverkar städerna och våra samhällen under väldigt lång tid. Den mentalitet som ju finns i den digitala världen: “fail fast” och en “lets try it attitude” har sina baksidor när vi pratar om fysisk planering och stadsutveckling. Därför måste vi orka tänka långsiktigt.

För det andra: städer och samhällen är inte teknik eller handlar inte bara om planering uppifrån. Det handlar om människor och människors vardag, om deras egna beslut, om kulturer som måste uppstå och som måste vårdas i vardagen. Stadens planering och politikens innehåll kan påverka våra samhällen, men bara till en viss gräns och bara genom att ge riktning och lite ramar. Den som vill bygga hållbara städer måste ta hänsyn till dessa kulturer och alla dessa mänskliga drivkrafter.

För det tredje: även om vi riskerar att fatta felaktiga beslut måste vi orka välja väg och våga ta ställning. Att låta allt vara som tidigare eller att bli handlingsförlamad är inget alternativ.

För det fjärde:  Peter Örn avslutade med att formulera sin egen politik för stadsutveckling: “Varje generations visioner måste vara preliminära för att inte ta ifrån kommande generationer deras rätt att ha egna visioner”. Det måste hela tiden finnas utrymme för tvivel och många dörrar måste hålla öppna. Även om vi måste välja väg måste vi också hela tiden vara inställa på att ha fel och på att vi måste vända.