Det blir enkelt när det bottnar

Idag har jag mött ett antal smarta människor med smarta idéer. Och det gav underlag för en hel del fortsatta funderingar.

Men en tanke, som hänger ihop med många av dagens möten, är att de bästa idéerna ofta  är tryggt förankrade i några fundamentala idéer eller principer.

Dagens första möte – jag återkommer i ett annat sammanhang till exakt vem och vad – handlade om ett projekt som kombinerade evolutionsteorin med nätverksteorin.

Dels alltså: bättre idéer och versioner slår ut sämre – tänk Darwin. Dels: flera och tillsammans är bättre än få och ensamma – The Wisdom of the crowds.

Genom att kombinera dessa två idéer skapades en modern onlinetjänst för att kunna sålla fram goda idéer ur ett hav av idéer.

Många onlineprojekt kan givetvis flyga och bli framgångsrika även om de inte är filosofiska. Kanske är det ibland viktigt att inte berätta om den bakomliggande visionen och programförklaringen. Kanske är det bara jag som tilltalas av en mer abstrakt tanke, av principer och av teorier. Det kan mycket väl hända.

Men jag tror faktiskt att många projekt och företag skulle vinna på att ha en berättelse som bottnar i något fundamentalt. Det kan vara en teori, en känsla, ett tydligt problem eller en hemvist i något.

Förankringen är en del av trovärdigheten, av tryggheten, av själen. Och den skapar trygghet och långsiktighet både för leverantören och för dess kunder.

Att företagsidén ska vara lätt att beskriva och berätta om – allra helst i en hissversion på 15 sekunder – det är väl kanske mer uppenbart.