Gör mötet till dagens händelse

Your next meeting could be the most important ever for the people you meet. Don’t blow it!

Jag hittade inte den exakta ordalydelsen, som jag först hörde från Tom Peters (@tompeters). Men andemeningen – att varje möte kan vara helt avgörande för den du möter och värt varje ansträngning – den är viktig att ta med sig.

Jag sitter i galet mycket möten. Många av dem är i praktiken oviktiga och borde prioriteras ner. Men det finns två tankar jag bär med mig som kan göra mötesraden ändå lite mer uthärdlig:

  1. Se till att dina möten blir en del av ditt arbete. Få saker gjorda under mötet, åtminstone dokumentera tydligt så att det finns något att ta på efteråt. Gå aldrig ut från ett möte utan att veta vad som händer härnäst.
  2. De möten du ändå går på: se till att vara engagerad, bidra, var aktiv. Som sagt: de andra vid bordet kanske har sett fram emot detta möte under lång tid. Du har inte rätt att gå dit bara för att sitta av tiden eller i smyg Facebooka.

Men ovanpå detta ska du givetvis se till att bara gå på möten där du kan bidra och eller kan få något tillbaka.