På människans sida

Jag har tillbringat många år då jag bevakat stora system, stora företag, managementteorier, strategier och processer för både det ena och det andra. Värdefullt, eftersom allt detta utgör fundamentet för många verksamheter, produkter och tjänster som vi är beroende av i våra moderna liv. Och inte minst lärorikt för egen del. Jag gillar processer, jag gillar management.

De senare åren har jag dock bytt fokus lite. Från systemen, från IT-branschen och från de stora processerna. Idag är det fokus på onlinefrågorna, på webb och mobilt, på appar och smarta nättjänster. På användarnyttan och på resultaten av det våra system och företag producerar. Idag är systemen mer nischade, strategin är oftare taktik.

Och i och med detta byte har jag förstått en sak som jag nog inte begrep ordentligt innan: på tok för sällan har IT-branschen, systemleverantörer och dessutom många storföretag människan i centrum. Istället är det den egna organisationen, varuflöden, processerna och kanske ekonomin som har huvudrollen.

Det är inte bra. Inte alls bra.

Senast pratade jag med ett antal säkerhetsexperter som hade verktyg och tankar om hur företagets information och system skulle skyddas från medarbetarna. Det låter ju på ett sätt rimligt. Men samtidigt så långt ifrån människorna att man blir lite rädd.

Min utgångspunkt är att företag och organisationer, att marknader, att affärer skapas av människor. Med alla våra fel och brister är det ytterst vi som fattar beslut, som står till svars och som håller fanan högt. Eller lågt.

Och företag, organisationer, myndigheter, processer, system, tjänster är alla skapade för att hjälpa oss människor till något bättre.

Visst är ett välfungerande system också ett säkert system, där utrymmet för den “mänskliga faktorn” litet, kanske noll. Och de bästa systemen är just skapade för människor, inte för en organisation eller en process.

Och visst ska vi göra det lätt för oss människor som ändå måste var inblandade i beslut, anpassningar och handhavande kring dessa system att göra rätt. Det väldesignade systemet gör det lätt att göra rätt, svårt att göra fel.

Och bra system gagnar naturligtvis ytterst även företaget, organisationen,  processen.

Men det är i den ordningen det måste komma: människan först, systemet sedan.

Något Matrix vill vi ju inte ha.

*******************

På samma tema kan jag rekommendera Jonas Söderströms utmärkta bok “Jävla skitsystem” som belyser detta problem ur flera andra perspektiv.