Räckvidd, målgrupp, vision

Våra traditionella massmedier brukar ofta utgå från räckvidd i sin kommunikation. Värdet på kanalen mäts då i hur många man når. För många är dock detta en gammal modell, som håller på att ersättas.

Numera pratar vi istället mer om målgrupper: kvalitet är viktigare än kvantitet. Och så är det ju ofta. Det viktiga är att nå rätt personer (men gärna många), inte att bara gå på stora volymer.

Och i detta finns en omställning i sig som är viktig. Vi i medierna måste bli ännu bättre på att förstå vem vi skriver för, vem vi vill nå och hur deras vardag, problem, utmaningar och intressen ser ut.

Men jag tror det finns en fortsättning även på detta, bortom målgruppen.

De som lyckas ännu bättre är de som lyckas dra till sig personer av egen fri vilja. Där det inte handlar om att tidningen, sajten eller kanaler ska nå ut, utan där den på egen hand definierade målgruppen ska söka sig in.

Det går att göra, men är givetvis mer långsiktigt. Det finns få genvägar, å andra sidan blir bygget desto stabilare.

Jag tror exempelvis att man, genom att formulera några visioner, mantran, manifest eller liknande, kan få andra att vilja haka på denna vision eller målbild. Genom att tydliggöra en riktning eller ett mål kan andra välja att följa med – eller givetvis att avstå.

Jag tror att en framgångsfaktor för Webbdagarna är att vi har en vision, snarare än en tydlig målgrupp. Vi vill någonstans och har en riktning (definierat delvis av öppenhet och transparens, digitalisering, globalisering och nätverkande) som många vill vara en del av. Det handlar inte om att de har en viss titel utan om att de vill vara med på en resa i en riktning. Givetvis finns det många andra medier som bygger på värderingar istället för målgrupper.

De som blir en målgrupp av egen fri vilja är givetvis ännu mer lojala och värdefulla än de som vi tydligt hittat via någon databas. Men som sagt: bättre och starkare men också jobbigare och inte lika snabbt.

Det finns troligen genvägar. Att kombinera aktiv marknadsföring mot identifierade målgrupper där vision och agenda är viktiga budskap. Det kan gå. Men det kan lika ofta slå tillbaka: marknadsföring, där man säger att man är bra eller på andra sätt vill signalera värden, leder ofta till misstro.

En bra början för alla, oavsett hur man ser på sin kanal, är att identifiera arbetet med vision  och agenda som viktig för framtiden. Det är bara om du står för något och har en agenda som många vill vara en del av, som du kan räkna med att hitta framtidens fans.