Word istället för Powerpoint

Mina presentationstips verkar uppskattade. Många glada tillrop.

Jag kom på en sak till – eller kanske snarare ett förhållningssätt för dig som ska skapa en bra presentation.

Många sätter sig framför Powerpoint (eller kanske Keynote, Prezi eller liknande) och sätter ner punkter, bilder eller filmer. Varje bild blir viktig, varje punkt uttänkt.

Problemet med detta är att bilderna ofta staplas ovanpå vartannat, det blir inte tydligt vad som är början, mitten och slutet.

Utan att hamna i en diskussion om val av produkt tror jag att Word är en bättre startpunkt för en presentation än Powerpoint.

Ordbehandlaren är skapad för att skriva en berättelse, med orden i fokus och en röd tråd, en början och ett slut.

Vill du bli riktigt bra som föredragshållare – och verkligen trollbinda din publik – tror jag att du ska sätta dig med ett manus först och bilderna i andra hand.

Att göra tvärt om: ta fram ett antal bilder först och sedan skriva ner lite bildanteckningar till varje är en omväg till den goda berättelsen.