Värdegrunden i ditt nätverk

Vårt moderna näringsliv har åtminstone tre komponenter som gör att det skiljer sig från det gamla näringslivet:

  • Det är transparent
  • Det måste agera globalt
  • Och det är en del av ett digitalt nätverk

Delar av detta har varit sant länge och för många bolag. Men numera är det mycket mer kraftfullt, det är inte en valmöjlighet och det är berör mer eller mindre alla.

Den tredje komponenten, våra nätverk, är viktig att utveckla tankarna kring.

I våra nätverk – oavsett om det är våra personliga, våra yrkesmässiga eller de nätverk som våra organisationer är en del av – finns inslag av val. Vi väljer att arbeta med vissa, att umgås med andra av olika skäl. Vi kan inte ha med alla i våra nätverk. Då blir det något annat.

I professionella sammanhang har det viktigaste argumentet och fundamentet för nätverken varit pengar. Är man beredd att sälja sina tjänster till en person eller organisation skapas ett band, ibland löst, ibland starkt. Det har varit ganska lätt att köpa sig in i nätverk.

I de personliga nätverken har det av naturliga skäl varit svårare. Vissa tjusas av pengarna även här, men för de flesta av oss räcker det inte med att vifta med dollarsedlar för att vi ska släppa in en rysk oligark i köket. I alla fall inte utan att vi känner oss lite halvkorrumperade efteråt.

Vi vet redan att pengarnas absoluta makt håller på att ersättas – åtminstone kompletteras – med andra valutor: kunskap, tillit, förtroende. Detta kommer också att påverka hur våra nätverk formeras, både för oss som individer men också för företag och organisationer.

Jag tror inte att framtidens företag väljer att göra affärer med vem som helst. För att jag ska sälja något till någon annan krävs inte bara pengar, utan förtroende och kanske även en viss värdegrund. Vi vill åt samma håll, vi väljer att bygga en relation för att nå ett gemensamt mål.

Redan idag blir värdegrundsarbetet viktigare för alla. Det yttrar sig i budord i receptionen, i manifest eller i programförklaringar. Vissa tydligare än andra.

Men det är först när jag känner att den jag ska jobba ihop med har en grund att stå på, en identitet och en vilja som stämmer överens med min egen som harmoni och långsiktighet kan uppnås.

Vad står du för själv? Har du inte det klart för dig kan du också få svårare att hitta folk att jobba med och sälja till.