Samtalsämnen driver försäljningen

I veckan har många pusselbitar fallit på plats. Mönstret börjar bli tydligt, även om det är ett mönster som är i ständig förändring.

Jag pratar om marknadsföringens nya roll, vilken roll vi i media har i sammanhanget och hur det i sin tur leder till ökad försäljning.

Jag är lite ute på hal is här. Veckans möten har varit smarta och spännande, men jag är säker på att det finns många ytterligare pusselbitar innan detta är en färdig strategi. Därför får detta blogginlägg mer ses som en lös, första tanke som kanske kan leda till något längre och större framöver.

**********

Framtidens marknadsföring handlar om att förstå framtidens säljprocess – och därmed framtidens köpprocess. Den marknadsföringen kommer att bli framgångsrik som också på ett effektivt sätt bidrar till att stimulera köp- och säljprocessen.

Efter veckans möten har jag gjort ett antal reflektioner:

  • Under de tidiga faserna av inköpsprocessen är det viktigt med information och kunskap som har trovärdighet. Den informationen kan komma från olika håll, men förtroende och oberoende är viktiga komponenter.
  • Möjligheten att skapa eget trovärdigt material kan vem som helst skapa idag – om man bara har talangen att skriva eller dokumentera. Detta material kan ske genom sociala medier, bloggar, olika rapporter, pr-arbete med mera. Detta i sin tur skulle kunna kallas delar av en content marketing-strategi.
  • Massmedier och traditionell journalistik är i sig utmärkta som samtalsämnen och är absolut något som skulle kunna bidra till att bidra i en köpprocess. Men journalistik bygger alltid på att stå på läsarens/tittarens sida. Därmed är det svårare att styra detta till att bli en del av marknadsföringen för en säljare.

Jag tror att denna tanketråd, kring marknadsföringens roll, komponenterna i den och hur den resan kommer att utvecklas framöver, är något jag kommer att utveckla på fler sätt framöver.

Jag ser ärligt talat fram emot det.