Våra nya identifikationer

Jag skrev en gång en krönika på temat “Vad ska vi skriva på våra gravstenar”. I en tid då vi knappast längre kan identifiera oss med “Lantbrukare”, “Disponent”, “Folkskollärare” eller ens “Professor” eller “Journalist” reflekterade jag över hur vi ska kunna beskriva oss också när ett liv ska summeras.

Visst kan man tänka sig att skriva “Projektledare” eller “Webbdesigner” även på våra kommande gravvårdar.

Men det blir allt svårare. Dels för att dessa begrepp inte längre ger en rimlig bild av oss: vi fyller våra titlar med så mycket mer än bara det mest uppenbara. Och dessutom byter vi titlar lika ofta som vi byter gardiner i köket. Ja, troligen betydligt oftare.

Kanske är frågan om vad det ska stå på gravvården ganska ointressant för gemene man, men låt mig ändå formulera en tanke.

Skulle det vara möjligt att ersätta våra titlar med egenskaper?

Så att det stod: “Magnus Höij – 1965–2065 — Kreativ och visionär” (Jag hoppas att jag blir hundra och jag hoppas ännu mer att jag uppfattas som kreativ och visionär, även om båda dessa är ganska fromma förhoppningar).

Eller “Noggrann och ambitiös”? “Analytisk och arbetssam”? “Hederlig och ärlig”?

Jag inser att vissa personer kan få svårare att formulera sina egenskaper så att det uppfattas som både träffande, beskrivande och ärligt.

För egen del skulle säkert “Ostrukturerad och orealistisk” kunna vara rimliga egenskaper. Men fördelen med att fundera igenom inte vilka titlar vi sätter på gravstenen och istället fundera på vilka egenskaper vi förknippas med är att det också kan vägleda oss genom livet.

För många skulle det inte skada om man funderade lite på hur andra betraktade dem och inte bara vilka formella erövringar de har klarat av.