Etikettarkiv: FoU

#46 Vid forskningsfronten

Dagen har ägnats åt Tyrens FoU-dag på IVA i Stockholm. Tyrens är en av landets främsta tekniska konsulter, som dessutom lägger en hel del resurser på forskning och utveckling. Det är i många avseenden föredömligt: branschen behöver ständigt utvecklas och lära sig mer. Och det går inte att helt överlämna det ansvaret åt akademin: de som praktiskt tillämpar teorierna i olika kundprojekt behöver föra tillbaka olika konkreta frågeställningar till forskningsmiljöerna. Och resultaten från forskningen måste sedan ut till verkligheten.

Tyrens samarbetar med flera svenska universitet, men också internationellt och inte minst Harvard i Boston. Både det globala och det lokala gjorde tydliga avtryck i dagens agenda: allt från städers själv, exempelvis i Tokyo och Barcelona, till hur tunnlarna för det nya höghastighetståget ska konstrueras utanför Norrköping för att tryckvågorna inte ska ställa till det för människor och utrustning.

Dagen rymde många inspel till denna blogg. Jag nöjer mig inledningsvis med att konstatera att det behövs fler mötesplatser, där akademi och företag möts. Det behövs fler tillfällen där både arkitektur och teknik diskuteras. Och det behövs fler forum där discipliner möts,. där det inte bara blir fokus på enstaka specialområden, utan där olika röster blandas och ger sin syn på samma fråga.

Tyrens FoU-dag var en lyckad övning i detta avseende. Arkitekturen möte teorierna om urbaniseringen som mötte miljöfrågorna som mötte de tekniska konstruktörernas vardag.

Det finns mycket att lära av de många som vi inte möter till vardags.