Etikettarkiv: Windows

Ekosystemets betydelse

Jag har under åren prövat många olika telefonmodeller. Iphone har varit i min ficka de senaste åren, men i takt med att både Andriod-plattformen bara fortsatt att växa (med extremt bra telefoner dessutom) och Windows Phone tagit tydliga kliv framåt har jag valt att köra dubbelt, för att få en ännu bättre känsla för de olika nyanserna hos de olika plattformarna.

Min slutliga statusrapport kanske kommer tids nog, men en spaning gör jag redan nu.

Även om vi tror att webbtjänster kommer att ersätta apparna, även om det är både tekniskt och användarmässigt är en fördel i många fall att ha en bra responsiv tjänst istället för specifika och plattformsberoende appar, så är vi inte där ännu.

Apparna är fortsatt en viktig del av ekosystemet. Så är det bara.

Utmaningen – i synnerhet för Windowsplattformen – handlar kanske inte om att bygga upp en lika stor volym av appar som det finns för Android och IOS: de flesta av apparna i Appstore är extremt nischade, dåliga eller obrukbara ändå.

Men det är dock viktigt att erbjuda de viktigaste och mest använda tjänsterna.

Vi vet ju numera sedan länge att telefonen inte bara är ett arbetsverktyg. Det är inte bara något som företaget erbjuder och som stannar där. I mobilen växer vårt privata och vårt professionella ihop. Vare sig vi tycker om det eller inte (och oavsett vad våra IT-avdelningar tycker) så är våra telefoner ett möte mellan det privata, personliga och det yrkesmässiga.

Då gäller det att bejaka både det som har med jobbet att göra och det som har med våra vanliga, sociala liv att göra.

Och det är här som Windowsplattformens stora akilleshäl finns.

Så länge en app som Instagram saknas för Windows Phone (finns varken för Windows Phone 7 eller 8) kommer det att bli svårt att få användare att känna att detta är deras primära telefon.

Eftersom jag gillar själva telefonerna (från Nokia) och är imponerad av gränssnittet hos Windows 7 och 8 (nytänkande, smart, snyggt) så är det synd att denna sista pusselbit gör det svårt att komma i mål.

I synnerhet som det nog inte rör sig om någon riktigt stor sak: jag skulle tro att det på sin höjd handlar om något hundratal appar som skulle behövas för att tillgodose de mest uppenbara behoven hos en majoritet av användarna.

Microsoft – fortsatt att räkna med

En av dagens aktiviteter bestod i en genomgång av nya Office 365 tillsammans med en av Microsofts representanter. Jag ska de kommande dagarna testa själva systemet och upplägget lite mer ingående.

Men redan nu vågar jag mig på en spaning runt just Office, Windows och Microsoft.

Vi vet ju att Apple drivit stora delar av teknikutvecklingen, i synnerhet det som ligger nära användaren, de senaste åren. Allt från gränssnitt, affärsmodeller och mobilitet har drivits på när Apple lanserat tjänster som IOS, Appstore och Iphone/Ipad.

Och vi vet att Google i många andra avseenden satt standarden och nivån för våra webbtjänster, sin enorma kreativitet och sin öppenhet för nytänkande.

Båda dessa bolag, Apple och Google, har drivit de mest spännande projekten inom teknik och online de senaste åren.

Idag är Apple och Google två enorma maktfaktorer för alla, inklusive alla företag. De som trodde att de hade ordning och reda på sina system – ofta från Microsoft – fick inse att de blev sönderskjutna underifrån, av sina egna medarbetare och inte minst sina egna chefer i företagsledningen. Begreppet “Bring Your Own Device”, BYOD, är ingen trend som någon IT-chef har tänkt ut. Det är en kapitulation inför ett fullbordat faktum. En “katastrof” (om jag får gissa vad många IT-chefer tänker), som måste få ett namn och mötas med en plan.

Den utvecklingen har givetvis drivit på även Microsofts arbete. Microsoft har varit och är fortfarande enormt inflytelserikt på svenska IT-avdelningar och på svenska företag. Så när de nu lägger om kursen, i vissa avseenden ganska dramatiskt, kommer det att även få stora konsekvenser för landets IT-chefer.

Nya Windows och nu nya Office 365 bygger på flera komponenter som möter och utmanar Apples och Googles. Tjänster i molnet, gränssnitt som bygger på touch, ett antal mycket kompetenta smarta mobiltelefoner och inte minst affärsmodeller som är hämtade från onlinevärlden gör att Microsoft i många avseenden har tänkt om och lämnat sina gamla mönster.

Kombinera detta med den kraft som fortfarande finns på svenska företags IT-avdelningar, där teknik och arbetssätt kan pumpas ut och där det finns betydande resurser för att sätta verktyg i händerna på medarbetarna, så uppstår en kraft jag tror blir betydande.

Jag är orolig för att jag själv är präglad av min långvariga tid på Computer Sweden. Jag kan ha en övertro på Microsofts förmåga. Men Microsoft har vid flera andra tillfällen visat på förmåga att möta hot med nytänkande och visioner som fått dem på fötter igen.

Jag vet inte hur det kommer att gå. Jag tror dock att det är på tok för tidigt att räkna ut Microsoft, Office och Windows-miljön i det här läget.