Den amerikanska kopplingen

Vi i Sverige är bra på en hel del. Men av rent storleksmässiga skäl når vi ibland inte hela vägen fram. Därför är det viktigt att hitta förebilder, exempel och ibland också visioner från andra länder och andra kulturer.

Vi på IDG är ett amerikanskt bolag som också har en stor och omfattande verksamhet i många andra länder runt om i världen.

När vi numera producerar event som blir allt större och allt viktigare och gör det med ett relativt internationellt perspektiv vore det ju både synd och konstigt om vi inte drog nytta av den kompetens som finns bland annat hos våra amerikanska kollegor.

Under våren ska vi därför försöka få till två utbyten – mellan oss i Sverige och våra amerikanska kollegor. Min kollega Yasmin åker till San Francisco i januari och under vår vecka med Webbdagarna kommer (minst) en amerikan hit till oss för att lära sig och för att bistå med kunskap och kompetens.

Detta låter kanske självklart i vissa öron, men hos oss på IDG är det verkligen inte uppenbart. Vi arbetar väldigt decentraliserat och utan någon stark styrning uppifrån. Det ger stora fördelar, men också ibland brister och tappade möjligheter. Nu hoppas jag att vi ändå kan hitta några enkla sätt att komma vidare i det arbetet.

Jag hoppas självklart att det blir mer av detta framöver.