Årets löften

Enligt forskning – som i praktiken lika gärna kan vara rykten, eftersom jag inte har någon källa här – uppnår man sina mål i mycket högre utsträckning om man skriver ner dem än om man bara tänker ut dem eller pratar om dem. Just skriva ner ska alltså vara en viktig komponent.

Oavsett om detta är forskning eller inte så väljer jag att tro på det. Och det kan i vilket fall inte vara en dålig idé. Inte heller är det dåligt att lova saker offentligt: då blir trycket ännu större på att också genomföra. Därför: här är mina ambitioner inför nästa år.

1 – Skriva en bok

Det är kanske lite egocentriskt, det där med bokskrivandet, men varför inte. Det mesta som har med journalistiken – i synnerhet den jag ägnar mig åt – har stora inslag av egoism. Jag vill själv vara en del av samtalet, jag vill själv vara med och tycka, jag vill själv bidra till samtalet. Just nu rör det sig många tankar i huvudet, tankar som också vävs samman till något större. Det är kring dessa tankar som jag tror mig kunna formulera en bokidé.

Mycket återstår givetvis innan boken ens har en stomme och en tydlig poäng, men under året – gärna innan nästa höst börjar, vill jag ha ett manus framför mig.

2 – Oftare jobba på distans

Som chefredaktör är man väldigt ofta bunden av både redaktionens gemensamma arbete och av möten med både den ena och den andra. Det är i sig givande. Redaktionellt arbete är i grunden ett grupparbete, där vi hjälps åt och där vårt gemensamma arbete blir bättre av att vara många på samma plats. Ändå fylls dagarna väldigt mycket av just detta och utrymmet för eget arbete, eget tänkande blir för litet.

Dessutom behöver vi alla – inte minst jag – endra horisonter ibland. Det kan räcka med ett café på utsidan kontoret eller hemmet. Eller det kan vara på helt andra ställen.

Under nästa år vill jag ha fler dagar då jag suttit hemma, suttit och jobbat på café, suttit hos släkten på västkusten eller på något helt annat ställe.

3 – Bli bättre på engelska

Journalistik är i mångt och mycket ett arbete som bygger på vår förmåga att uttrycka oss, i ord, bild och i tal. I detta är vårt språk helt avgörande.

Jag är inte direkt dålig på engelska. Jag tar mig fram ganska obehindrat i de flesta vardagssammanhang. Men engelskan blir bara viktigare och viktigare i största allmänhet och i synnerhet för oss som rör oss i världen av sociala medier, webb och teknik.

Och precis som jag varje dag jobbar med mitt svenska språk måste jag öva mig mer på att formulera mig, skrivet eller talat, på engelska.

Detta är svårmätbart, men jag vill under det kommande året lägga in en växel för att jobba med mitt engelska språk ännu mer.