2012 summerat

Julen ger tid för eftertanke och reflektion. I år känns det mer motiverat än någonsin.

På Internetworlds blogg återkommer jag inom kort med en summering av året ur tidningens perspektiv. Här ett lite mer personligt perspektiv.

Event-året framför andra

De senaste åren har jag arbetat väldigt mycket med event. Både de egna (Webbdagarna, Reality Check) och med andras. Detta har accentuerats ytterligare i år. Min roll som chefredaktör ser därför radikalt annorlunda ut än hur de flesta chefredaktörers på IDG. Och troligen helt annorlunda jämfört med hur de flesta tror att jag jobbar.

Det kan ses som ett problem, men jag ser det annorlunda. Dels för att jag har en mycket god partner i min redaktionschef Katarina Strömberg, som i praktiken gör merparten av det arbete som rör papperstidningen och sajten. Dels för att jag ser en sådan glädje i att arbeta med eventen som redaktionell plattform.

Att eventen dessutom är en viktig kommersiell plattform ska heller inte bortses ifrån.

Årets event har också varit överlag bra och framgångsrika, med Webbdagarna i Göteborg, Reality Check om mobila betalningar och Webbdagarna i Stockholm som de tre mest minnesvärda ur mitt eget perspektiv.

Tid för resa

I år har jag faktiskt fått tid att resa på konferenser och att sätta mig själv på läktaren oftare än tidigare. Det är nödvändigt. Mina dagar präglas mycket av leveranser: texter, insikter, kommentarer, föreläsningar, smarta frågor. Då krävs det att jag regelbundet samlar på mig andras insikter, arbetssätt och får lite nya visioner.

Balansen mellan att leverera och att tanka in ny kraft har varit bättre än på länge.

Höstens resa till Chicago och Boston var en av höjdpunkterna.

Sorgen över för lite skrivande

Inte nog med att jag valt att jobba mycket med eventen på tidningen. Jag har ju också – och det gäller nog många chefer på landets redaktioner – fått försaka det egna skrivandet. Numera blir det en och annan bloggpost och en ledare i varje nummer.

Det är en sorg. Jag tycker om att skriva. Och för att man ska bli bra på det krävs det att man jobbar på det. Att man skriver mycket.

Det är avlägset att jag ska bli en högproducerande journalist igen, men tiden för att skriva själv skulle jag gärna vilja göra något åt.

2012 har detta blivit allt tydligare. Detta vill jag ändra till nästa år.

Britta, Jocke, Ulrika

2012 har vi på Internetworld genomgått en hel del interna förändringar. Mycket av det kan ses som att vi anpassat vårt arbetsätt efter hur arbetsbelastning ser ut och de produkter vi har.

Men det har också varit ett år med många nya personer som bidragit. Min affärschef Britta Liljegren blev mamma igen i våras och gav plats för två nya resurser: Ulrika Ullman med ansvar för eventen och Joakim Allwin som ny affärschef med flera produkter under sitt ansvar.

Det betyder en hel del nya rutiner, nya roller och ett nytt arbetssätt för mig personligen. Det tar också tid att jobba upp det nya, ömsesidiga förtroendet och självklarheten i rollfördelningen. Vi är på väg mot det nu, men det har tagit en del tid internt för att sätta den nya organsisationen. Men den på plats lär allas arbeten bli effektivare. Så även mitt.

Början på något nytt

Jag har länge haft på känn att jag personligen behöver ta ett kliv i någon riktning. Inte för att jag inte trivs eller för att jobbet i sig inte är stimulerande. Jag trivs utmärkt på IDG och jobbar med något av det mest spännande man kan tänka sig i medievärlden. Men jag har blivit allt mer övertygad om att jag själv behöver mer förändring i vardagen. Jag trivs inte när jag står still.

Under året som gått har en hel del tankar om förändring formerats i mitt huvud. Det lär bli tydligt under nästa år vad detta kommer att betyda i praktiken.

Troligen blir de yttre ramarna ungefär som de varit, men inom dessa ramar hoppas jag hitta nya spännande projekt som gagnar både mig personligen, Internetworld och IDG.

Det känns som om 2012 var året då den resan började.