Kommunikationens kärna

I kommunikationsprocessen kodas och vidarebefordras information av en sändare till en mottagare via en kanal eller ett medium. Mottagaren avkodar sedan meddelandet och ger en respons till sändaren. Processen bygger på att alla deltagare har en kommunikativ förmåga som överlappar, till exempel ett gemensamt språk. Kommunikation används för att skapa en delad förståelse och kräver därför breda färdigheter att lyssna, observera, tala, fråga, analysera och utvärdera. Utan kommunikation är ingen typ av samarbete möjlig.

 

Wikipedia om “kommunikation”

Vi på Internetworld brinner för kommunikation. Och i synnerhet för modern kommunikation.  Kring detta finns det som bekant mycket att säga: marknadsföring, sociala medier, bloggar, mejl med mera. Allt är en del av det vi kallar modern kommunikation.

Men kommunikation är i grunden något mycket mer fundamentalt, både i vad som ryms inom kommunikationen och vilken roll som verkygen har. Wikipedia beskriver det som:

Kommunikation är en process för att överföra information från en punkt till en annan. Vanligtvis ses kommunikation som en tvåvägsprocess där det sker ett utbyte av tankar, åsikter eller information, oavsett om det sker via tal, skrift eller tecken.

Detta med tvåvägsprocess är viktigt. När vi pratar om kommunikation i Internetworlds kontext finns det många som säkert tänker envägskommunikation. Inte i praktiken, men i realiteten. Det är farligt.

Men framför allt är många av våra organisationer inte alls byggda för att ta hand om en tvåvägskommunikation. Jo, när säljaren är ute och möter människor. Och när vd:n träffar styrelse eller investerare.

Att lyssna på enskilda personer, som återkopplar med åsikter och tankar, är inte omöjligt. Det gör många. Men när kommunikationen sker digitalt finns det ett hinder i vägen, något som gör källan något mindre trovärdig. Det bidrar till sämre överföring av kommunikationen och därmed med sämre resultat. Mottagaren fungerar sämre helt enkelt.

Ännu värre är det kanske när kommunikationen sker från många sändare till en mottagare: när man vill försöka förstå mönster i åsikter, kanalisera tankar som kommer från många olika. Styrkan i de sociala medierna ligger i att de kan skapa en förstärkt kanal, låt vara lite korthuggen ibland, men där alla röster faktiskt kan komma fram till mottagaren.

Men hur lyssnar man på tusentals röster och bildar sig en klok uppfattning som leder till kloka åtgärder? Den frågan är svår och har inget givet svar.