Etikettarkiv: kommunikation

Shannons lag

C=B log2  (1 + S/N)

Shannons formel *

Kommunikation handlar om att överföra information från en sändare till en mottagare. På vägen störs ofta budskapet av brus.

Det är så inom radio- eller telekommunikationsteorin precis som inom mänsklig kommunikation. Claude Shannon, var en av pionjärerna inom kommunikations- och informationsteorin. Hans formel, som jag citerade överst och som varit central i förståelsen för hur kommunikationskanaler fungerar, har sina rötter i ett antal andra teorier om informationsöverföring, alla med tung bäring just på telekommunikation.

På den svenska Wikipediasidan om Shannons formel finns en avslutande passus:

Shannons formel har, märkligt nog, även börjat användas inom mjukare ämnen som samhällsvetenskap så som kommunikation mellan människor i samtal eller motsvarande.

“Märkligt nog” skriver textförfattaren. Jag tror inte alls att det är märkligt.

Det finns snarare ett ökande intresse för hur kommunikation fungerar och sökandet efter rötter och bottnar finns givetvis även här.

När de sociala medierna blir viktiga även för vår vanliga kommunikation möts på allvar teknik och samhälle.

Visst finns det kompromisser och en del definitioner kan behöva göras våld på för att få in mänsklig kommunikation i en formel byggd för en kopparledning. Men jag är övertygad om att svaret på hur effektiv kommunikation fungerar, oavsett kanal, måste hittas på helt nya ställen. Och jag tror att telekommunikationens teorier kan hjälpa oss att förstå en hel del. Inte allt. Men mer än vi förstår idag.

* Formeln kan utläsas: C är överföringskapaciteten mellan sändare och mottagare. B är kanalens bandbredd (mätt i Hz). S/N är signal-brus-förhållandet, som beskriver hur mycket signalen höjer sig över brusnivån i kanalen.

Kommunikationens kärna

I kommunikationsprocessen kodas och vidarebefordras information av en sändare till en mottagare via en kanal eller ett medium. Mottagaren avkodar sedan meddelandet och ger en respons till sändaren. Processen bygger på att alla deltagare har en kommunikativ förmåga som överlappar, till exempel ett gemensamt språk. Kommunikation används för att skapa en delad förståelse och kräver därför breda färdigheter att lyssna, observera, tala, fråga, analysera och utvärdera. Utan kommunikation är ingen typ av samarbete möjlig.

 

Wikipedia om “kommunikation”

Vi på Internetworld brinner för kommunikation. Och i synnerhet för modern kommunikation.  Kring detta finns det som bekant mycket att säga: marknadsföring, sociala medier, bloggar, mejl med mera. Allt är en del av det vi kallar modern kommunikation.

Men kommunikation är i grunden något mycket mer fundamentalt, både i vad som ryms inom kommunikationen och vilken roll som verkygen har. Wikipedia beskriver det som:

Kommunikation är en process för att överföra information från en punkt till en annan. Vanligtvis ses kommunikation som en tvåvägsprocess där det sker ett utbyte av tankar, åsikter eller information, oavsett om det sker via tal, skrift eller tecken.

Detta med tvåvägsprocess är viktigt. När vi pratar om kommunikation i Internetworlds kontext finns det många som säkert tänker envägskommunikation. Inte i praktiken, men i realiteten. Det är farligt.

Men framför allt är många av våra organisationer inte alls byggda för att ta hand om en tvåvägskommunikation. Jo, när säljaren är ute och möter människor. Och när vd:n träffar styrelse eller investerare.

Att lyssna på enskilda personer, som återkopplar med åsikter och tankar, är inte omöjligt. Det gör många. Men när kommunikationen sker digitalt finns det ett hinder i vägen, något som gör källan något mindre trovärdig. Det bidrar till sämre överföring av kommunikationen och därmed med sämre resultat. Mottagaren fungerar sämre helt enkelt.

Ännu värre är det kanske när kommunikationen sker från många sändare till en mottagare: när man vill försöka förstå mönster i åsikter, kanalisera tankar som kommer från många olika. Styrkan i de sociala medierna ligger i att de kan skapa en förstärkt kanal, låt vara lite korthuggen ibland, men där alla röster faktiskt kan komma fram till mottagaren.

Men hur lyssnar man på tusentals röster och bildar sig en klok uppfattning som leder till kloka åtgärder? Den frågan är svår och har inget givet svar.