Livet är ingen tävling

Det finns flera olika mått på hur viktig du är på nätet. Ett heter Klout och det är skrivet mycket om detta hos många redan, bland annat hos Deeped. Läs och tyck till. Det finns anledning att ta detta på allvar.

Men en sak är lika viktig: det finns ingen tävling i att få högst Klout. Den som har högst Klout vinner inte. Inte något.

Livet handlar i extremt liten del om att tävla. Möjligen mot sig själv, men sällan mot andra.

Jag läste i vintras en bok med titeln “Blue Oceans” – en strategibok om hur man som företag ska undvika de röda haven, där hajarna slåss om ett litet, begränsat byte. Och där de i värsta fall slåss mot varandra. Bättre då att simma till “blue oceans”, där man är själv om byte och om utrymme.

Jag tror den tanken går att driva vidare till att också omfatta din egen karriär, din roll i samhället.

Genom att identiifera vad du vill vara bra på, det du vill stå för kommer du inte att behöva bry dig om spelreglerna och hur dina “konkurrenter” har definierat spelplanen.

Klout har bestämt vad som är viktigt, och vägt samman Facebook, Twitter, Foursquare och många andra digitala tjänster. Det kan ge en vägledning för den som själv vill utforska andra, som letar utan några andra instrument.

Men för dig själv måste det finnas andra vägval, andra saker som är viktigare.

Visst ger det frihet om du har lite mer pengar – ett annat ganska vedertaget mått på “framgång”. Och visst ska vi hjälpa våra barn att få vettiga betyg i skolan.

Men varken pengar, höga betyg eller Klout är ett bra mått på hur du själv lyckas mot dina egna mål.

Tävla aldrig mot andra. Se bara till att du hittar verktyg så att du når dina egna mål. Det är extra viktigt om du råkar vara ensam som springer mot just det målet.